ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 69,001

A. 1 phiên hạn chế phân, 1 phiên vẹn toàn phân

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

B. 1 phiên hạn chế phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 phiên hạn chế phân, 3 phiên vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 phiên hạn chế phân, 4 phiên vẹn toàn phân

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối hợp của tinh ranh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây với hoa, kí thác tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. hạn chế phân cho tới 4 đái dạ dày →  1 đái dạ dày vẹn toàn phân 1 phiên cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ hạn chế phân tạo ra 4 kí thác tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi cho tới 4 đái bào tử → 1 đái bào kể từ vẹn toàn phân 1 phiên cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phiên tạo ra 2 kí thác tử đực

C. Giảm phân cho tới 4 đái bào tử → 1 đái bào tử vẹn toàn phân 1 phiên cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phiên tạo ra 2 kí thác tử đực

D. Giảm phân cho tới 4 đái bào tử → từng đái bảo tử vẹn toàn phân 1 phiên cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phiên tạo ra 2 kí thác tử đực

Xem thêm: hạt tải điện trong chất bán dẫn là

Câu 3:

Đặc điểm ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. với năng lực thích ứng với những ĐK môi trường xung quanh biến đổi đổi

B. tạo ra nhiều biến đổi dị thực hiện nguyên vật liệu cho tới quy trình lựa chọn như thể và tiến bộ hóa

C. lưu giữ ổn định toan những tính trạng chất lượng tốt về mặt mũi di truyền

D. kiểu dáng sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh ranh ở thực vật với hoa là sự việc kết hợp?

A. nhị cỗ NST đơn bội của kí thác tử đực và kí thác tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành ăn ý tử với cỗ NST lưỡng bội

B. nhân trái khoáy 2 kí thác tử đực và kí thác tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành ăn ý tử

C. nhân của kí thác tử đực với nhân của trứng và nhân đặc biệt vào trong túi phôi tạo ra trở thành ăn ý tử

D. của nhị tinh ranh tử với trứng vào trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự việc kết hợp?

A. với tinh lọc của nhị kí thác tử đực và kí thác tử cái tạo thành ăn ý tử trở nên tân tiến trở thành khung hình mới

B. tình cờ nhị kí thác tử đực và kí thác tử cái tạo thành ăn ý tử trở nên tân tiến trở thành khung hình mới

C. với tinh lọc của  giao tử cái và nhiều kí thác tử được tạo thành ăn ý tử trở nên tân tiến trở thành khung hình mới

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

D. của không ít kí thác tử đực với cùng 1 kí thác tử cái tạo thành ăn ý tử trở nên tân tiến trở thành cây mới