ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

Câu hỏi:

26/07/2019 99,910

Bạn đang xem: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

A. Nội bào nhờ enzim thủy phân những dưỡng chất phức tạp trở nên những hóa học giản dị tuy nhiên khung hình hít vào được.

B. Ngoại bào, nhờ việc teo bóp của lòng túi tuy nhiên những dưỡng chất phức tạp được trả hóa trở nên những hóa học giản dị.

C. Ngoại bào (nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong thâm tâm túi) và hấp thụ nội bào.

Đáp án chủ yếu xác

D. Ngoại bào nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong thâm tâm túi.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật hoang dã với ống tiêu xài hóa?

A. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào.

B. Thức ăn được hấp thụ nội bào.

C. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức chi tiêu hóa nội bào, sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Câu 2:

Ở động vật hoang dã chưa xuất hiện cơ sở hấp thụ thì thực phẩm được hấp thụ như vậy nào?

A. Tiêu hóa nước ngoài bào.

B. Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức chi tiêu hóa nội bào, sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Câu 3:

Điều ko đích thị với việc hấp thụ thực phẩm trong số phần tử của ống hấp thụ ở người là?

A. Tại đại tràng với hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Xem thêm: phân tích bảo kính cảnh giới

B. Tại bao tử với hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

C. Tại mồm với hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

D. Tại ruột non với hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Câu 4:

Điều ko đích thị với ưu thế của ống hấp thụ đối với túi hấp thụ là?

A. Dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng.

B. Dịch hấp thụ được hòa loãng.

C. Ống hấp thụ được phân hóa trở nên những phần tử không giống nhau tạo ra cho việc thường xuyên hóa về tác dụng.

D. Có sự phối hợp thân thiện hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học tập.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã với ống hấp thụ, thực phẩm trải qua ống hấp thụ được?

A. Biến thay đổi cơ học tập, trở nên những dưỡng chất giản dị và được hít vào nhập tiết.

B. Biến thay đổi cơ học tập và chất hóa học trở nên những dưỡng chất giản dị và được hít vào nhập tiết.

C. Biến thay đổi chất hóa học, trở nên những dưỡng chất giản dị và được hít vào nhập tiết.

D. Biến thay đổi cơ học tập, trở nên những dưỡng chất giản dị và được hít vào vào cụ thể từng tế bào.

Câu 6:

Diều ở những động vật hoang dã được tạo hình kể từ phần tử nào là của ống tiêu xài hóa?

A. Tuyến nước miếng.

B. Khoang mồm.

C. Dạ dày.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

D. Thực quản ngại.