ở động cơ xăng nhiên liệu và không khí được đưa vào trong xilanh như thế nào

  1. Lớp 11

  2. Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được đem và vô xi lanh như vậy nào?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Quang Huy


Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được đem và vô xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường vô xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí lên đường vô xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn bên phía trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không khi lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường vô xi lanh ở cuối kì nén.

Chủ đề liên quan

Hệ thống tấn công lửa sở hữu ở loại mô tơ nào?

A

Động cơ xăng.

B

Động cơ xăng 2 kỳ.

C

Động cơ xăng 4 kỳ.

D

Động cơ điêzen.

Nguyên lí thao tác làm việc của khối hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ trung khí là :

A

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc cho tới xilanh.

B

xăng được bơm qua chuyện bầu thanh lọc lên thùng xăng rồi cho tới chống phao.

C

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc đem lên chống phao.

D

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện chống phao rồi cho tới bầu thanh lọc.

Chi tiết này ko nằm trong Ma-nhê-tô của khối hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm:

A

Nam châm

B

Cuộn WN

C

Cuộn WĐK

D

Cuộn W1

Hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm dùng mối cung cấp năng lượng điện nào?

A

Acquy

B

Máy trừng trị điện

C

Bộ phân tách năng lượng điện

D

Động cơ điện

Các nhãn hiệu xe tay ga lúc bấy giờ dùng khối hệ thống nhiên liệu này ?

A

Xăng tự động chảy.

B

Phun xăng.

C

Dùng Bộ độ trung khí.

D

Phun xăng hoặc người sử dụng Bộ độ trung khí.

Ở xe pháo máy người sử dụng Bộ độ trung khí, không tồn tại thành phần nào?

A

Bơm xăng.

B

Bầu thanh lọc xăng

C

Bộ chế trung khí.

D

Bầu thanh lọc khí

Đầu chạc này được dẫn nối cho tới bugi động cơ?

A

Đầu chạc W1.

B

Đầu chạc WĐK

C

Đầu chạc WN.

D

Đầu chạc W2.

Sơ trang bị khối khối hệ thống phun xăng bao gồm bao nhiêu khối ?

A

8 khối

B

4 khối

C

6 khối

D

10 khối

Đâu ko cần là cụ thể của khối hệ thống tấn công lửa?

A

Tụ năng lượng điện CT

B

Máy trở thành áp tấn công lửa

C

Thanh kéo

D

Ma-nhê-tô

Trong khối hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ trung khí, xăng được kể từ chống phao được bú mớm vô họng khuếch giã là do:

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

A

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

B

Áp suất bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao

C

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao.

D

Áp suất bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

Sức năng lượng điện động xuất hiện tại ở cuộn chạc W2 lúc nào ?

A

Tụ CT chính thức hấp thụ năng lượng điện.

B

Tụ CT chính thức phóng năng lượng điện.

C

Tụ CT một vừa hai phải hấp thụ đẫy.

D

Rôto manheto cù.

Bugi trừng trị tia lửa năng lượng điện khi nào?

A

Cực G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

B

Tụ CT chính thức hấp thụ và rất rất G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

C

Tụ CT vẫn hấp thụ đẫy và rất rất G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

D

Tụ CT đang được hấp thụ năng lượng điện.

Nhiệm vụ của khối hệ thống cung ứng nhiên liệu và bầu không khí vô mô tơ xăng là:

A

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

B

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ vận chuyển và thải sạch sẽ khí cháy ra phía bên ngoài.

C

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải bầu không khí ra phía bên ngoài.

D

Cung cung cấp bầu không khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

Trong khối hệ thống phun xăng, trung khí được tạo hình ở đâu?

A

Hòa khí được tạo hình ở vòi vĩnh phun.

B

Hòa khí được tạo hình ở Sở chế trung khí.

C

Hòa khí được tạo hình ở ống dẫn hấp thụ.

D

Hòa khí được tạo hình ở xi lanh.

Trong mô tơ xăng 4 kì thì kì này Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện ?

A

Cuối kì nén.

B

Kì hấp thụ.

C

Kì cháy- dãn nỡ.

D

Kì nén.

Chọn phương án đích thị nhất:

A

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế mô tơ diezel ko cần thiết bugi nhảy tia lửa năng lượng điện.

B

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế mô tơ diezel có tính bền cao hơn nữa.

C

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế hiệu suất của mô tơ diezel cao hơn nữa hiệu suất của mô tơ xăng.

D

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế nhiên liệu mong muốn tự động cháy được cần sở hữu áp suất và nhiệt độ chừng cao.

Máy trở thành áp tấn công lửa sở hữu nhiệm vụ?

A

Hạ năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

B

Tăng tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

C

Hạ tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

D

Tăng năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

Ở mô tơ người sử dụng Bộ độ trung khí, lượng hoà khí lên đường vô xilanh được kiểm soát và điều chỉnh bằng phương pháp tăng hạn chế chừng phanh của:

A

Van dông tố.

B

Van kim ở bầu phao.

C

Van ga.

D

Vòi phun.

Chi tiết cần thiết nhất của khối hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ hoà khí là:

A

Bộ chế hoà khí

B

Thùng xăng

C

Bầu thanh lọc khí.

D

Bơm xăng

Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được đem và vô xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường vô xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí lên đường vô xi lanh ở kì nén.

C

Xem thêm: bài tập câu hỏi đuôi

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn bên phía trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không khi lên đường vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường vô xi lanh ở cuối kì nén.