nhiệt độ trung bình của đại dương thế giới là

Câu hỏi:

17/05/2022 8,973

Bạn đang xem: nhiệt độ trung bình của đại dương thế giới là

C. 17 phỏng C

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Nhiệt phỏng khoảng trên biển khơi và hồ nước toàn cầu khoảng: 17 phỏng C.

Đáp án hãy chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại dương với diện tích S lớn số 1 toàn cầu là:

A. Tỉnh Thái Bình Dương

B. Đại Tây Dương

C. chặn Độ Dương

D. Bắc Băng Dương

Câu 2:

Đại dương thế giới:

Là nước liên tục

Bao phủ rộng lớn 70% diện tích S về mặt mày Trái Đất

Bao phủ rộng lớn 70% diện tích S mặt phẳng lục địa

Gồm 3 hồ nước lớn

Gồm Tỉnh Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, chặn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 3:

Trên toàn cầu với từng nào đại dương?

A. 2

B. 3

Xem thêm: viết một đoạn văn về

C. 4

D. 5

Câu 4:

Những hồ nước tuy nhiên Châu Âu ko tiếp giáp là:

A. Tỉnh Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

B. chặn Độ Dương và Tỉnh Thái Bình Dương

C. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương

D. Bắc Băng Dương và Tỉnh Thái Bình Dương

Câu 5:

Thái Bình Dương” là tên thường gọi được đặt điều bởi vì ngôi nhà thám hiểm:

A. Ferdinand Magellan

B. Bartomoleu Dias

C. Vasco Da Gama

D. Christopher Columbus

Câu 6:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

A. Tỉnh Thái Bình Dương

B. chặn Độ Dương

C. Bắc Băng Dương

D. Đại Tây Dương

Xem thêm: học đối phó là gì