nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

Nhân tố sinh thái xanh hữu sinh bao gồm:

A. Vi loại vật, thực vật, động vật hoang dã và con cái người

Bạn đang xem: nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

B. Thế giới cơ học của môi trường thiên nhiên và là những quan hệ Một trong những loại vật cùng nhau.

C. Vi loại vật, nấm, tảo, thực vật, động vật hoang dã và loài người.

D. Thực vật, động vật hoang dã và loài người.

Đáp án B

Môi ngôi trường sinh sống là toàn bộ những yếu tố xung xung quanh loại vật đem hiệu quả thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới loại vật.

Nhân tố sinh thái xanh bao gồm:

Xem thêm: thể tích hình chữ nhật

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh: yếu tố vật lí và chất hóa học của môi trường thiên nhiên xug xung quanh loại vật.

Nhân tố sinh thái xanh hữu sinh: trái đất cơ học của môi trường thiên nhiên và những quan hệ của những loại vật.

→ Đáp án B.


phạm minh triết B đích rồi chị 17/6/2016

. 18/06/2016

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO uk cơ.. hôm nọ lật sách thấy cơ học nên lựa chọn luôn luôn bao nhiêu đứa cơ... nghe cô cỏ trình bày "sống" nên ms loại luôn luôn 17/6/2016

. 18/06/2016

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 2

cả trái đất của tôi gọi ừ, tuy vậy n trình bày la trái đất cơ học thôi chứ không hề cần " sống" thế bao nhiêu loại hôm vừa phải rồi tuồng như chỉ mất oxi vs nước ko cần là cơ học . 17/6/2016

. 18/06/2016

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO tuy nhiên bao nhiêu ý cơ sai là vì thiếu thốn pk? 17/6/2016

. 18/06/2016

cả trái đất của tôi gọi Giao hữu sinh phía trên . 17/6/2016

. 18/06/2016