nguyên hàm của e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ nhập Atlat Địa lý VN trang 15, Từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, dân sinh trở thành thị tăng 18,64 triệu con người => dân sinh vùng quê tăng nhiều vội vàng 1,95 (36,36 /18,64 ) thứ tự đối với dân sinh trở thành thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ 2x

  => đánh giá đích thị về tình hình dân sinh VN qua quýt trong thời gian là kể từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng vội vàng 1,95 thứ tự đối với số dân trở thành thị.

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: kể lại tâm trạng của em sau khi mắc lỗi với bạn lớp 9

  Xét vẹn toàn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 3

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng toan này sau đó là sai về vẹn toàn hàm
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao cho tới (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})