nguyên hàm của 1/x

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, rất đầy đủ, bảng vẹn toàn hàm cởi rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ phiên bản. Bảng này được biên soạn vì như thế thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm của 1/x

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm cởi rộng

bảng vẹn toàn hàm cởi rộng

Xem thêm: e government là gì

Xem thêm: bản tự kiểm điểm học sinh

Thực rời khỏi, tao đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là một trong vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên cởi rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học