nguyên hàm 1/u

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, không hề thiếu, bảng vẹn toàn hàm hé rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/u

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm hé rộng

bảng vẹn toàn hàm hé rộng

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Xem thêm: david did his homework and they went to bed

Thực đi ra, tao đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên hé rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác giàn giụa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn thi đua Đại học