nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là

Câu hỏi:

19/09/2019 19,506

Bạn đang xem: nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là

B. Đá mẹ     

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đá mẹ: Là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận khoáng. Đá u sở hữu tác động dến sắc tố và đặc điểm của khu đất.

Chọn: B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần cơ học của lớp khu đất sở hữu điểm sáng là:     

A. lúc lắc một tỉ lệ thành phần rộng lớn nhập lớp khu đất.     

B. đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận cơ học.     

C. tồn bên trên hầu hết nhập tầng bên trên nằm trong của lớp khu đất.     

D. bao gồm những phân tử sở hữu sắc tố loang lổ và độ dài rộng nhiều ít không giống nhau.

Câu 2:

Đặc điểm nào là ko chính với bộ phận cơ học nhập đất     

A. Chiếm 1 tỉ lệ thành phần nhỏ nhập lớp đất     

B. Có color xám thẫm hoặc đen     

C. Tồn bên trên hầu hết ở lớp bên trên nằm trong của đất     

D. Đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận hữu cơ

Câu 3:

Nguồn gốc sinh rời khỏi bộ phận cơ học nhập khu đất là     

A. đá u.     

B. địa hình.     

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

C. nhiệt độ.     

D. loại vật.

Câu 4:

Hai bộ phận chủ yếu của lớp khu đất là:     

A. Hữu cơ và nước 

B. Nước và ko khí     

C. Cơ giới và ko khí     

D. Khoáng và hữu cơ

Câu 5:

Đặc điểm nào là tại đây ko chính với bộ phận khoáng của lớp đất?     

A. Chiếm phần rộng lớn trọng lượng của khu đất.     

B. Đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận khoáng nhập khu đất.     

C. Tồn bên trên hầu hết nhập tầng bên trên nằm trong của lớp khu đất. 

D. Gồm những phân tử sở hữu sắc tố loang lổ và độ dài rộng nhiều ít không giống nhau.

Câu 6:

Trong phát hành nông nghiệp, loại khu đất dùng để làm trồng cây lâu năm lâu năm:     

A. Đất cát pha     

B. Đất xám     

C. Đất phù rơi bồi đắp     

Xem thêm: nghị luận tư tưởng đạo lí

D. Đất đỏ loét badan