ngành công nghiệp nào dưới đây là ngành công nghiệp trọng điểm

Câu hỏi:

12/03/2022 22,544

C. Năng lượng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khai thác, chế biến đổi lâm thổ sản.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: C

Các ngành công nghiệp trọng tâm của việt nam lúc bấy giờ là công nghiệp tích điện (điện), công nghiệp chế biến đổi thực phẩm đồ ăn thức uống và công nghiệp phát hành sản phẩm chi tiêu và sử dụng.

Xem thêm: đặt tính rồi tính lớp 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là giải pháp trực tiếp nhằm hoàn mỹ cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở việt nam hiện tại nay?

Câu 2:

Phát biểu này sau đây không đúng với việc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp nước ta?

Câu 3:

Biểu hiện tại rõ ràng nhất của cơ cấu tổ chức công nghiệp theo đòi ngành được thể hiện tại ở

Câu 4:

Ở việt nam, ngành công nghiệp này tại đây cần thiết ưu tiên lên đường trước một bước?

Câu 5:

Ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta không phải là ngành

Câu 6:

Ngành này sau đây không được coi là ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta?

Câu 7:

Khu vực với cường độ triệu tập công nghiệp nhập loại tối đa nhập toàn nước là

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Câu 8:

Ý này sau đây không phải là phương phía đa phần nhằm nối tiếp hoàn mỹ cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở việt nam hiện tại nay?

Câu 9:

Ý này bên dưới đây không phải là nguyên vẹn nhân thực hiện cho tới sản lượng năng lượng điện việt nam tăng nhanh?

Câu 10:

Theo cơ hội phân loại hiện tại hành việt nam có