năm 1921 nguyễn ái quốc đã

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

Bạn đang xem: năm 1921 nguyễn ái quốc đã

A. tham gia Hội nghị Quốc tế Nông dân.

B. nhập cuộc gây dựng Hội Liên hiệp nằm trong địa.

C. tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

D. xây dựng Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Đáp án B

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Sách cỗ đề minh họa môn toán ôn đua trung học phổ thông vương quốc bạn dạng 2024 Moonbook, luyện đề đua ĐH toán lớp 12 200.000đ 159.000đ
Sách 25 đề ôn đua nhận xét năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ

Xem thêm: aloh3 có kết tủa không

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook

200.000đ 149.000đ

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ