my first job was a sales

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 lớn 5.

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted lớn work part-time, because I was still studying at university and I was only able lớn work a few nights a week.
I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (1) ______ manager sat behind a large desk. He asked bầm various questions which surprised bầm because all I wanted was lớn work in sales. An hours later, I was told that I had got the job and was given a contract lớn go over. I was lớn be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (2) ______ lớn some benefits, including discounts.
When I eventually started, I was responsible (3) ______ the toy section. I really enjoyed it there and I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had lớn giảm giá khuyến mãi with customers (4) ______ got on our nerves. (5) ______, working there was a great experience which I will never forget.

Bạn đang xem: my first job was a sales

(1)

A. personal

B. personable

C. personage

D. personnel

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. personal (adj): mang tính chất cá thể
B. personable (adj): duyên dáng
C. personage (n): người cần thiết, có tiếng
D. personnel (n): phần tử nhân sự.
personnel manager: giám đốc nhân sự.
Dịch: Vị giám đốc nhân sự ngồi hâu phương một cái bàn rộng lớn.

(2)

A. catered

B. given

C. entitled

D. supplied

Đáp án C

Đáp án C.
Tobe entiled lớn smt: được trao mang đến vật gì.
Các đáp án còn lại:
A. carter (v): cung ứng thức ăn và thức uống cho 1 sự khiếu nại.
B. give sbd smt (v): fake, trao, mang đến, tặng, biếu.
D. supply (v): cung ứng.
Dịch: Dường như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới vô lực lượng, tôi được trao mang đến một trong những nghĩa vụ và quyền lợi, bao hàm cả việc mua sắm hạn chế giá chỉ.

(3)

A. for

B. with

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

C. in

D. to

Đáp án A

Đáp án A.
Tobe responsible for: phụ trách về sự gì.
Dịch: Khi chính thức thao tác, tôi phụ trách về phần vật dụng đùa.

(4)

A. which

B. why

C. when

D. who

Đáp án D

Đáp án D.
Chủ điểm ngữ pháp tương quan cho tới Mệnh đề mối quan hệ.
A. which- Đại kể từ mối quan hệ (ĐTQH) thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ vật, đóng góp chứ năng thực hiện công ty ngữ hoặc tân ngữ.
B. why- ĐTQH chỉ lí vì thế.
C. when- ĐTQH chỉ thời hạn.
D. who- ĐTQH thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người, đóng góp tác dụng thực hiện công ty ngữ.
Ở trên đây ĐTQH thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người customers (khách hàng) và đóng góp tác dụng thực hiện công ty ngữ (do nó đứng trước động kể từ got) => lựa chọn “who”.
Dịch: Họ tạo nên việc làm hạnh phúc rộng lớn trong cả Khi Cửa Hàng chúng tôi cần ứng phó với những người sử dụng khó tính khó nết.

(5)

A. In contrast

B. However

C. Moreover

D. On the whole

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. In contrast: trái lại.
B. However: Tuy nhiên.
C. Moreover: Hơn thế nữa.
D. On the whole: Nhìn công cộng.
Chỉ đem D là hợp ý nghĩa.
Dịch: Nhìn công cộng, thao tác ở này đã mang đến tôi một kinh nghiệm tay nghề ấn tượng nhưng mà tôi sẽ không còn khi nào quên.

Dịch bài
Công việc trước tiên của tôi là trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa rộng lớn. Tôi mong muốn thao tác chào bán thời hạn, vì thế tôi vẫn đang được học tập ở ngôi trường ĐH và tôi chỉ hoàn toàn có thể thao tác một vài ba ban đêm vô một tuần.
Tôi đang được liếc qua lăng xê bên trên tờ báo địa hạt. Tôi lưu giữ như in cuộc phỏng vấn như một vừa hai phải mới mẻ ra mắt ngày ngày hôm qua. Vị giám đốc nhân sự ngồi hâu phương một cái bàn rộng lớn. Ông ấy căn vặn tôi nhiều thắc mắc thực hiện tôi khá sửng sốt vì thế toàn bộ những gì tôi mong muốn thực hiện chỉ là một trong việc làm bán sản phẩm. Một giờ sau, tôi được thông tin rằng tôi đã được trao vô thực hiện và được gửi gắm cho 1 hợp ý đồng nhằm thỏa thuận. Tôi đang được huấn luyện chục ngày trước lúc phụ trách đầu tiên địa điểm của tớ. Dường như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới vô lực lượng, tôi được trao mang đến một trong những nghĩa vụ và quyền lợi, bao hàm cả việc được hạn chế giá chỉ Khi mua sắm.
Khi chính thức thao tác, tôi phụ trách về phần vật dụng đùa. Tôi thực sự vô cùng mến ở cơ và tôi mến test những vật dụng đùa không giống nhau. Tôi cũng sửng sốt về sự việc đằm thắm thiện của những người cùng cơ quan. Họ tạo nên việc làm hạnh phúc rộng lớn trong cả Khi Cửa Hàng chúng tôi cần ứng phó với những người sử dụng khó tính khó nết. Nhìn công cộng, thao tác ở này đã mang đến tôi một kinh nghiệm tay nghề ấn tượng nhưng mà tôi sẽ không còn khi nào quên.