mức phản ứng là gì

Giả sử lưới thực phẩm của một quần xã loại vật bao gồm những loại A, B, C, D, E, G, H. Trong số đó A là loại vật phát triển, những loại còn sót lại là loại vật hấp phụ. Các loại loại vật vô quần xã đem quan hệ đủ dinh dưỡng thể hiện tại vô sơ loại sau

Có từng nào phán xét đúng vào khi nói đến lưới thực phẩm trên?
(1) Chuỗi thực phẩm lâu năm nhất đem 5 bậc đủ dinh dưỡng.
(2) Trong lưới thực phẩm đem 8 chuỗi thực phẩm.
(3) Khi độ dài rộng quần phân mục E bị hạn chế thì con số thành viên của loại B và D tăng.
(4) Khi loại A bị nhiễm độc thì loại H đem kĩ năng bị nhiễm độc nặng nề nhất.

A

Bạn đang xem: mức phản ứng là gì

4.

D

1.