một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao Lúc vật đạt phỏng cao cực to thì bên trên đó:

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao, Lúc vật đạt phỏng cao cực to thì bên trên đó:

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó


động năng cực to, thế năng rất rất tiểu                

động năng rất rất đái, thế năng rất rất đại

động năng Bởi vậy năng                                  

động năng vì chưng nửa thế năng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Động năng Wđ = 0,5mv2; thế năng Wt = mgh

Vật ném trực tiếp đứng, Lúc lên tới mức điểm tối đa thì v = 0 nên động năng rất rất đái, phỏng cao lớn số 1 nên thế năng cực to.

Chọn B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật sở hữu toạ phỏng x = 5 m. Phương trình toạ phỏng của vật là

 • Toạ phỏng thuở đầu của vật là xo  = 10m.

  Xem thêm: toán lớp 4 trang 178

  Trên hình là vật dụng thị tọa độ-thời gian tham của một vật fake động

  thẳng.

  Cho biết Kết luận nào là sau đó là sai?

 • Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng lối lâu năm 40m.  Nửa  quãng lối đầu vật cút không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng lối sau vật cút không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc phỏng tầm bên trên cả quãng lối là:

 •  Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox sở hữu dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vì chưng giờ).Chất điểm bại bắt nguồn từ điểm nào là và vận động với véc tơ vận tốc tức thời vì chưng bao nhiêu  ?

 • Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi cút xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Một vật vận động trực tiếp kh

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng lối AB, vật cút nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng lối sau vật cút với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng lối  là:

 •  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe pháo nhập trong cả thời hạn chạy là:

 • Một xe pháo vận động trực tiếp khô

  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều sở hữu véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường sót lại. Vận tốc tầm của xe pháo bên trên cả phần đường là :

 • Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t

  Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

  Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào là tại đây đúng

 • Trong những vật dụng thị tại đây, vật dụng thị nào là sở hữu dạng của vật chuyển

  Trong những vật dụng thị tại đây, vật dụng thị nào là sở hữu dạng của vật vận động thẳng  đều?