một vật dao động điều hòa theo phương trình

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình


Chia sẻ bởi: Thanh Phong


Vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Pha thuở đầu của vật là.

Chủ đề liên quan

Đồ thị màn biểu diễn quan hệ thân thuộc li chừng và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị màn biểu diễn quan hệ thân thuộc tốc độ và li chừng là 1 trong những

Đồ thị màn biểu diễn côn trùng quanhệ thân thuộc tốc độ và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị màn biểu diễn quan hệ thân thuộc lực kéo về và li chừng là 1 trong những

Vật xê dịch điều tiết với biên chừng A, chu kì T. Tốc chừng tầm của vật vô 50% chu kì là.

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu lựa chọn gốc toạ chừng O bên trên địa điểm thăng bằng của vật thì gốc thời hạn t = 0 là khi vật

A

ở địa điểm li chừng cực lớn nằm trong phần dương của trục Ox.

B

qua địa điểm thăng bằng O ngược hướng dương của trục Ox.

C

ở địa điểm li chừng cực lớn nằm trong phần âm của trục Ox.

D

qua địa điểm thăng bằng O theo hướng dương của trục Ox.

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox, xung quanh địa điểm thăng bằng O với biên chừng A và chu kỳ luân hồi T. Trong khoảng chừng thời hạn T/4, quãng lối lớn số 1 tuy nhiên vật hoàn toàn có thể cút được là

C

A

D

A.

Khi một vật xê dịch điều tiết, vận động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là vận động

Theo khái niệm. Dao động điều hoà là

A

chuyển động tuy nhiên hiện trạng vận động của vật được tái diễn như cũ sau những khoảng chừng thời hạn đều bằng nhau.

B

chuyển động của một vật bên dưới ứng dụng của một lực ko thay đổi.

C

hình chiếu của vận động tròn xoe đều lên một đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mũi phẳng phiu tiến trình.

D

chuyển động đem phương trình tế bào miêu tả vì như thế hình sin hoặc cosin theo dõi thời hạn.

Trong xê dịch điều hoà, tuyên bố này sau đấy là ko đích.

A

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì vật lại quay trở lại địa điểm thuở đầu.

B

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì véc tơ vận tốc tức thời của vật lại quay trở lại độ quý hiếm thuở đầu.

C

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì tốc độ của vật lại quay trở lại độ quý hiếm thuở đầu.

D

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì biên chừng vật lại quay trở lại độ quý hiếm thuở đầu.

Trong xê dịch điều hoà của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều vận động Lúc

A

lực ứng dụng lên hóa học điểm thay đổi chiều.

B

lực ứng dụng lên hóa học điểm vì như thế ko.

C

lực ứng dụng lên hóa học điểm có tính rộng lớn cực lớn.

D

lực ứng dụng lên hóa học điểm có tính rộng lớn đặc biệt tè.

Vận tốc của vật xê dịch điều hoà có tính rộng lớn cực lớn Lúc

A

vật ở địa điểm đem li chừng cực lớn

B

gia tốc của vật đạt cực lớn.

C

vật ở địa điểm đem li chừng vì như thế ko

D

vật ở địa điểm đem trộn xê dịch cực lớn.

Biểu thức li chừng của vật xê dịch điều tiết đem dạng . Chu kỳ xê dịch của vật là

Xem thêm: công thức chung của ankin

A

B

C

D

.

Biểu thức li chừng của vật xê dịch điều tiết đem dạng . Biên chừng xê dịch A và trộn thuở đầu của vật theo lần lượt là

A

B

C

D

.

Phát biểu này tại đây sai khi nói đến xê dịch điều hoà?

A

Dao động điều tiết là xê dịch đem tính tuần trả.

B

Biên chừng của xê dịch là độ quý hiếm cực lớn của li chừng.

C

Vận tốc đổi thay thiên nằm trong tần số với li chừng.

D

Dao động điều hoà đem tiến trình là lối hình sin.

Một vật đang được xê dịch điều hoà, Lúc vật vận động từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng thì

A

vật vận động nhanh chóng dần dần đều

B

vật vận động lờ lững dần dần đều.

C

gia tốc nằm trong phía với vận động

D

gia tốc có tính rộng lớn tăng dần dần.

Phát biểu này tại đây về việc đối chiếu li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là đích. Trong xê dịch điều hoà, li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là phụ vương đại lượng biến hóa điều hoà theo dõi thời hạn và đem

Khi nói đến một vật xê dịch điều tiết đem biên chừng A và chu kì T, với mốc thời hạn (t = 0) là khi vật ở địa điểm biên, tuyên bố này sau đấy là sai.

A

Sau thời hạn T/8, vật cút được quãng lối vì như thế 0,5A.

B

Sau thời hạn T/2, vật cút được quãn g lối vì như thế 2A.

C

Sau thời hạn T/4, vật cút được quãng lối vì như thế A.

D

Sau thời hạn T, vật cút được quãng lối vì như thế 4A.

Một vật xê dịch điều tiết đem phương trình x= Acos(ωt + φ). Gọi v và a theo lần lượt là véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật. Hệ thức thực sự.

A

B

C

D

.

Lực kéo về ứng dụng lên một hóa học điểm xê dịch điều tiết có tính rộng lớn

A

tỉ lệ với sự cân đối của li chừng và luôn luôn khuynh hướng về địa điểm thăng bằng.

B

Xem thêm: kết quả 2.net

tỉ lệ với bình phương biên chừng.

C

không thay đổi tuy nhiên phía thay cho thay đổi.