một vật dao động điều hòa

Câu 536659: Một vật xê dịch điều hoà với tiến trình đem chiều lâu năm 25 centimet. Khi vật cơ hội địa điểm cân đối 3,5 centimet thì vật đem vận tốc \(48\pi \,\,cm/s\). Khoảng thời hạn lớn số 1 vật vận động ko thay đổi chiều là

A. 0,50 s.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa

B. 0,25 s.

C. 2,00 s.

D. 1,00 s.

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quỹ đạo trả động: \(l = 2A\)

Công thức song lập thời gian: \(\dfrac{{{x^2}}}{{{A^2}}} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = 1\)

Khoảng thời hạn lớn số 1 vật vận động ko thay đổi chiều là lúc vật chuồn kể từ biên âm về biên dương hoặc di chuyển kể từ biên dương về biên âm: \(t = \dfrac{T}{2}\)

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Xem thêm: cảm nhận nhân vật bé thu

  Giải chi tiết:

  Chiều lâu năm tiến trình của vật là:

  \(l = 2A = 25\,\,\left( {cm} \right) \Rightarrow A = 12,5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Áp dụng công thức song lập với thời hạn, tao có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{x^2}}}{{{A^2}}} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = 1 \Leftrightarrow \dfrac{{3,{5^2}}}{{12,{5^2}}} + \dfrac{{{{\left( {48\pi } \right)}^2}}}{{{\omega ^2}.12,{5^2}}} = 1\\ \Rightarrow \omega = 4\pi \left( {rad/s} \right)\end{array}\)

  Chu kì của xê dịch là:

  \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = 0,5\left( s \right)\)

  Khoảng thời hạn lớn số 1 vật vận động ko thay đổi chiều là:

  Xem thêm: cơ quan phân tích thị giác

  \(t = \dfrac{T}{2} = 0,25\,\,\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, rất đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.