một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa đông nam á là

Giải đáp: Một trong mỗi đặc thù của tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á là? Giải mến cụ thể về tín ngưỡng bạn dạng địa Đông Nam Á

Trả Lời Nhanh

Bạn đang xem: một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa đông nam á là

Bị lai tạp nhiều nhân tố văn hóa truyền thống phương Đông là một trong những trong mỗi đặc thù của tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á.

Câu hỏi

Một trong mỗi đặc thù của tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á là

A. Gần gũi với cuộc sống đời thường của xã hội nông nghiệp

B. Tiếp nhận nhân tố văn hóa truyền thống tích đặc biệt của phương Tây

C. Lai tạp nhiều nhân tố văn hóa truyền thống phương Đông

D. Hình ảnh tận hưởng đè Độ , Trung Hoa rõ ràng nét

Đáp án thực sự C.

Một trong mỗi đặc thù của tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á là lai tạp nhiều nhân tố văn hóa truyền thống phương Đông.

Xem thêm: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Giải thích

Các tín ngưỡng bạn dạng địa Đông Nam Á

Tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á là tin cậy ngưỡng của dân cư nông nghiệp lúa nước, một vừa hai phải thuộc về một vừa hai phải khăng khít với vạn vật thiên nhiên.

- Cư dân Khu vực Đông Nam Á thờ những loài vật thân mật với cuộc sống đời thường của xã hội nông nghiệp (trâu, cóc, chim, rắn, cả sấu,...), thờ thần Lúa, Hồn Lúa, Mẹ Lúa,...

- Tín ngưỡng phồn thực – tục cầu sinh sôi nảy nở tồn bên trên thông dụng ở điểm Khu vực Đông Nam Á bên dưới kiểu dáng thờ sinh thực khí Lin-ga và I-ô-ni, ý niệm về âm khí và dương khí,…

- Tín ngưỡng, phong tục thờ cúng tổ tiên nằm tại rất linh thiêng của dân cư Khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động và sinh hoạt tín ngưỡng mang tính chất bạn dạng địa của Đông Nam Á

Sự tác động của văn hóa truyền thống phương Đông cho tới tín ngưỡng bạn dạng địa Đông Nam Á

Tín ngưỡng bạn dạng địa ở Khu vực Đông Nam Á thông thường là việc phối hợp trong số những nhân tố văn hóa truyền thống hóa phương Đông, như tín ngưỡng Hồi giáo, Phật giáo, Đạo giáo và những Tôn giáo địa hạt.

Cùng với những nhân tố văn hóa truyền thống hóa bạn dạng địa như Tôn giáo dân gian tham, tín ngưỡng tổ tiên,... Tín ngưỡng bạn dạng địa Khu vực Đông Nam Á thông thường phản ánh một sự chân thật, thân mật với cuộc sống đời thường của xã hội nông nghiệp, và là một trong những phần không thể không có vô văn hóa truyền thống.

Xem thêm: bản chất của toàn cầu hóa là gì

Ngoài đi ra, nhờ việc chia sẻ văn hóa truyền thống với những nước như đè Độ, Trung Hoa nhưng mà tín ngưỡng bạn dạng địa của Khu vực Đông Nam Á lại càng thể hiện nay rõ ràng vô sự lai tạp.

Một số công trình xây dựng bản vẽ xây dựng của văn minh Khu vực Đông Nam Á Khi gia nhập được quần chúng điểm trên đây "biến" trở nên của tớ nhờ việc tiếp nhận sở hữu tinh lọc.

Tham khảo thêm: Ba group chủ yếu vô tín ngưỡng bạn dạng địa của Khu vực Đông Nam Á ko bao gồm