một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Chủ đề một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi: một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 1 trong yếu tố mê hoặc Khi lần tìm kiếm bên trên Google. Với những thông số không giống nhau như chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và tỉ trọng thân mật hai phía này, người tao hoàn toàn có thể đo lường và tính toán chu vi và diện tích S thửa ruộng một cơ hội đúng mực. Vấn đề này đặc biệt hữu ích mang lại những người dân quan hoài cho tới nông nghiệp, marketing khu đất đai và những yếu tố tương quan cho tới vùng quê.

Một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là bao nhiêu?

Câu chất vấn đòi hỏi tính nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật. Dựa nhập thành phẩm lần tìm kiếm bên trên Google, chưa xuất hiện thành phẩm ví dụ nào là mang lại yếu tố này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý yếu tố này bằng phương pháp dùng những công thức đo lường và tính toán diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.
Để tính nửa chu vi của một hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết xác lập những đại lượng như chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật bại liệt.
1. Lấy chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
2. Lấy chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
3. Tính tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng: tổng = chiều nhiều năm + chiều rộng lớn.
4. Chia tổng mang lại nhị nhằm tính nửa chu vi: nửa chu vi = tổng / 2.
Với công thức bên trên, tao hoàn toàn có thể tính được nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật.
Tuy nhiên, phụ thuộc thành phẩm lần tìm kiếm của người sử dụng, không tồn tại thành phẩm ví dụ mang lại yếu tố này. Nếu chúng ta với đầy đủ vấn đề về chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật, hãy dùng quá trình đo lường và tính toán bên trên nhằm tính nửa chu vi.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Diện tích của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là từng nào mét vuông?

Đề bài bác cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 136m. Để tính diện tích S của thửa ruộng này, tao cần thiết lần chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
Theo tế bào mô tả nhập thắc mắc thứ hai, tao biết chiều rộng lớn của ruộng là 2/3 chiều nhiều năm. Đặt chiều rộng lớn là x, chiều nhiều năm được xem là 3/2x.
Với vấn đề chiều rộng lớn và chiều nhiều năm đang được xác lập, tao hoàn toàn có thể tính chu vi của hình chữ nhật bám theo công thức: chu vi = 2(chiều rộng lớn + chiều dài).
Vì thửa ruộng với nửa chu vi là 136m, tao có:
136 = 2(x + 3/2x)
136 = 2(5/2x)
136 = 5x/2
272 = 5x
x = 272/5
x = 54.4
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 54.4m, và chiều nhiều năm là 3/2 * 54.4 = 81.6m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao dùng công thức: diện tích S = chiều rộng lớn * chiều nhiều năm.
Diện tích = 54.4 * 81.6
Diện tích = 4449.6m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này đó là 4449.6m².

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

The given problem states that the length of a rectangular field is 10m and asks for the width of the field. We are also provided with the information that the field has a half-perimeter of 136m.
To solve this problem, we can use the formula for the perimeter of a rectangle:
Perimeter = 2 × (length + width)
Given that the half-perimeter is 136m, we can mix up an equation:
136 = 2 × (10 + width)
Dividing both sides of the equation by 2, we get:
68 = 10 + width
Subtracting 10 from both sides of the equation, we get:
58 = width
Therefore, the width of the rectangular field is 58m.

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 420 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều nhiều năm 3/4

\"Chiêm ngưỡng diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật khác biệt và tuyệt hảo nhập video clip này. Hãy tìm hiểu cơ hội tuy nhiên những thửa ruộng này tạo thành tranh ảnh bất ngờ tuyệt rất đẹp với chừng đúng mực và sự bằng vận tuyệt vời, tiếp tục khiến cho chúng ta kinh ngạc và yêu thích.\"

Tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m?

Để tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m, tao tiếp tục gọi chiều nhiều năm của thửa ruộng là x và chiều rộng lớn là nó.
Theo đề bài bác, tao với 1 thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m. Vậy chu vi của thửa ruộng là 2 * (150m) = 300m.
Vì đấy là một thửa ruộng hình chữ nhật, chu vi của chính nó được xem là tổng chừng nhiều năm những cạnh. Vậy tao với công thức:
chu vi = 2x + 2y
Tuy nhiên, tao hiểu được nửa chu vi là 150m. Vậy tao với phương trình:
2x + 2y = 150
Ta cần thiết một phương trình nữa nhằm giải hệ phương trình này. Do bại liệt, tao cần thiết thêm 1 vấn đề nào là bại liệt kể từ đề bài bác nhằm lần rời khỏi độ quý hiếm của x hoặc nó.
Ví dụ: Nếu biết chiều rộng lớn là 50m, tao hoàn toàn có thể tính giá tốt trị của x như sau:
2x + 2(50) = 150
2x + 100 = 150
2x = 150 - 100
2x = 50
x = 50 / 2
x = 25
Vậy chiều nhiều năm của thửa ruộng là 25m và chiều rộng lớn là 50m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tao với công thức:
diện tích = chiều nhiều năm * chiều rộng
diện tích = 25m * 50m = 1250m².
Do bại liệt, diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m là 1250m².

Nếu chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều nhiều năm là bao nhiêu?

Đề bài bác cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 136m. Giả sử chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m và chiều nhiều năm là d. Theo bại liệt, tao với phương trình như sau:
2(8 + d) = 136
Simplifying the equation:
16 + 2d = 136
2d = 136 - 16
2d = 120
d = 60
Vậy nếu như chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều nhiều năm của chính nó là 60m.

_HOOK_

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 120 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều nhiều năm 3/5

\"Tỷ lệ chiều rộng/chiều nhiều năm tạo cho những phong cảnh nhập video clip trở thành thú vị và khác biệt rộng lớn lúc nào không còn. Khám đập phá cơ hội tuy nhiên tỷ trọng này tác động cho tới cấu hình và vẻ rất đẹp tổng thể của những vị trí xứng đáng nom nhập video clip, và các bạn sẽ thấy kinh ngạc.\"

Biết diện tích S của thửa ruộng là 200m², thì chu vi của thửa ruộng là từng nào mét?

Để lần chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật, tao nên biết diện tích S của thửa ruộng và chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tao cần thiết tính chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng. Vì diện tích S của thửa ruộng là 200m², tao cần thiết lần 2 số với tích vì chưng 200 và tỉ trọng chiều nhiều năm với chiều rộng lớn là 5/3.
Để tìm kiếm ra nhị số này, tao hoàn toàn có thể lập phương trình như sau:
x * nó = 200

x : nó = 5/3
Từ bại liệt, tao hoàn toàn có thể giải hệ phương trình này nhằm tìm kiếm ra x và nó. Sau Khi tìm kiếm ra x và nó, tao hoàn toàn có thể tính được chu vi.
Dưới đấy là cơ hội giải hệ phương trình:
x * nó = 200 (1)
x / nó = 5 / 3 (2)
Từ phương trình (2), tao hoàn toàn có thể viết lách lại x bám theo y:
x = 5/3 * y
Thay x nhập phương trình (1), tao có:
(5/3 * y) * nó = 200
Đưa về dạng nhiều thức:
5/3 * y² = 200
Nhân cả hai vế với 3/5 nhằm vô hiệu hóa số hạng lếu độn:
y² = 120
Lấy căn của cả hai vế, tao có:
y = √120 = 10√3
Gọi nó = 10√3, tao hoàn toàn có thể tính được x:
x = 5/3 * 10√3 = 50√3/3
Vậy, hoặc chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 10√3 (khi chiều nhiều năm vì chưng 10√3 và chiều rộng lớn vì chưng 5√3/3), và hoặc chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 50√3/3 (khi chiều nhiều năm vì chưng 50√3/3 và chiều rộng lớn vì chưng 10√3).
Để tính chu vi của thửa ruộng, tao với công thức:
Chu vi = 2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng)
Vậy, chu vi của thửa ruộng là:
Chu vi = 2 * (10√3 + 5√3/3) = 2 * (30√3/3 + 5√3/3) = 2 * (35√3/3) = 70√3/3 mét (khoảng 13.56 mét).

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

The problem states that a rectangular field has half of its perimeter equal lớn 136 m. We are asked lớn find the width of the field if its length is 15 m.
Step 1: Let\'s mix up the equation based on the given information.
Let L be the length of the field and W be the width of the field.
The perimeter of a rectangle is calculated using the formula: P.. = 2L + 2W.
According lớn the problem, half of the perimeter is 136 m, ví we can write the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
Step 2: Simplify the equation.
First, let\'s simplify the left side of the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
2L + 2W = 136 * 2
2L + 2W = 272
Step 3: Substitute the given length into the equation.
Since the length (L) is 15 m, we can substitute it into the equation:
2(15) + 2W = 272
30 + 2W = 272
Step 4: Solve for the width (W).
To isolate the variable W, we need lớn subtract 30 from both sides of the equation:
2W = 272 - 30
2W = 242
Dividing both sides by 2:
W = 121
Therefore, if the length of the field is 15 m, the width of the field is 121 m.

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

Tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vì chưng 3/5 chiều nhiều năm.

Để tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật, tao với công thức diện tích S là S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Theo đề bài bác, tao biết nửa chu vi (P) của thửa ruộng là 180m. Vì P.. = 2 (chiều nhiều năm + chiều rộng), nên tao hoàn toàn có thể tìm kiếm ra tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
180m = 2 (chiều nhiều năm + chiều rộng)
chia cả nhị vế của phương trình mang lại 2, tao được:
90 = chiều nhiều năm + chiều rộng lớn (1)
Thông tin yêu không giống nhập đề bài bác là chiều rộng lớn (b) vì chưng 3/5 chiều nhiều năm (a).
Ta với phương trình:
b = (3/5) × a
Thay vì chưng a tương đương:
90 = a + (3/5) × a
90 = a × (1 + 3/5)
90 = a × (8/5)
chia cả nhị vế của phương trình mang lại (8/5), tao được:
56.25 = a
a = 56.25
Tiếp bám theo, tao lần độ quý hiếm của bằng phương pháp thay cho a nhập phương trình:
b = (3/5) × 56.25
b = 33.75
Vậy, chiều nhiều năm (a) của thửa ruộng là 56.25m và chiều rộng lớn (b) là 33.75m.
Để tính diện tích S (S), tao dùng công thức S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn. Thay những độ quý hiếm nhập, tao có:
S = 56.25 × 33.75
S = 1898.4375
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vì chưng 3/5 chiều nhiều năm là khoảng tầm 1898.4375 mét vuông.

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Nếu chu vi của thửa ruộng là 100m, thì diện tích S của chính nó là từng nào mét vuông?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng. Theo vấn đề nhập thắc mắc, nửa chu vi của thửa ruộng là 100m.
Ta tiếp tục fake sử chiều nhiều năm của thửa ruộng là x mét. Vì nửa chu vi của thửa ruộng là 100m, tao với công thức: chu vi = 2 *(chiều nhiều năm + chiều rộng) = 2 *(x + chiều rộng) = nửa chu vi = 100.
Với vấn đề nhập thắc mắc, \"chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều dài\", tao hoàn toàn có thể tạo ra phương trình: 2/3x.
Sau bại liệt, tao hoàn toàn có thể giải phương trình nhằm lần độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
Tiếp bám theo, tao tiếp tục tính diện tích S của thửa ruộng. Diện tích của một hình chữ nhật hoàn toàn có thể tính bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau.
Sau Khi có mức giá trị chiều nhiều năm và chiều rộng lớn, tao tiếp tục nhân nhị độ quý hiếm đó lại cùng nhau nhằm tính diện tích S của thửa ruộng.
Với thông số kỹ thuật chu vi của thửa ruộng là 100m, tao nên biết độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhằm tính diện tích S đúng mực.

Biết chiều nhiều năm của thửa ruộng là 12m và chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của thửa ruộng bại liệt.

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao hoàn toàn có thể dùng công thức: diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Với thửa ruộng với chiều nhiều năm là 12m, tao có:
Chiều rộng lớn = 2/3 × 12 = 8m
Áp dụng công thức, tao có:
Diện tích = 12m × 8m = 96m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng này đó là 96m².

_HOOK_