một ống dây dài 50cm

Câu hỏi:

26/05/2020 98,383

Một ống dây rất dài 50(cm), độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa từng vòng chão là 2(A). Cảm ứng kể từ phía bên trong ống chão có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng chão của ống chão.

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm

Cảm ứng kể từ ờ trong thâm tâm ống chão là:

Vậy số vòng chão của ống chão là 497 vòng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chão dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song cách nhau chừng 32cm nhập bầu không khí, loại năng lượng điện chạy xe trên chão một là I1 = 5A, loại năng lượng điện chạy xe trên chão 2 là I2 = 1A trái chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt mũi bằng của nhị loại năng lượng điện cơ hội loại năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội loại năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Câu 2:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ đem chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác lăm le vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vị 10cm.

Câu 3:

Một vòng chão tròn trặn đặt điều nhập chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem loại năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính sự cân đối của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão.

Xem thêm: soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

b)    Nếu mang lại loại năng lượng điện bên trên qua loa vòng chão đem nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai chão dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy vậy song nhập bầu không khí cách nhau chừng khoảng tầm 10 centimet, đem loại năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua loa. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai loại năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy vậy song nhập bầu không khí và cách nhau chừng một khoảng tầm
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhị chão dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác lăm le chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M nhập nhị tình huống sau:

a)     M nằm trong mặt mũi bằng chứa chấp nhị chão dẫn và cơ hội nhị chão dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N nằm trong mặt mũi bằng chứa chấp nhị chão dẫn và cơ hội nhị chão dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 12

Câu 6:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, đem chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.