một con lắc lò xo treo thẳng đứng

Câu hỏi:

25/09/2019 52,952

Bạn đang xem: một con lắc lò xo treo thẳng đứng

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng. Kích mến mang lại con cái nhấp lên xuống giao động điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng. Chu kì và biên chừng giao động của con cái nhấp lên xuống thứu tự là 0,4 s và 8 centimet. Chọn trục x’x trực tiếp đứng chiều dương phía xuống, gốc tọa chừng bên trên địa điểm cân đối, gốc thời hạn t = 0 khi vật qua quýt địa điểm cân đối theo hướng dương. Lấy vận tốc rơi tự tại g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian tham sớm nhất kể từ thời điểm t = 0 cho tới khi lực đàn hồi của lốc xoáy có tính rộng lớn rất rất đái là

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

+ Độ biến dị của lốc xoáy bên trên địa điểm cân nặng bằng 

+ Biểu biểu diễn giao động của con cái nhấp lên xuống ứng bên trên đàng tròn trặn.

Lực đàn hồi của lốc xoáy có tính rộng lớn rất rất đái chuyến trước tiên khi vật trải qua địa điểm lốc xoáy ko biến dị lần thứ nhất, ứng với

→ Từ hình vẽ, tao có 

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tại đây về biên chừng giao động tổ hợp là không đúng? Dao động tổ hợp của nhì giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số với biên chừng phụ thuộc

A. vào biên chừng giao động bộ phận loại nhất. 

B. nhập chừng lệch sóng đằm thắm nhì giao động bộ phận.

C. nhập biên chừng của giao động bộ phận loại nhì.

D. nhập tần số của nhì giao động bộ phận.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy giao động điều tiết, khi vật trải qua địa điểm cân đối thì

A. cơ năng vì thế nhì chuyến động năng của vật.

B. vận tốc có tính rộng lớn cực lớn, véc tơ vận tốc tức thời vì thế ko.

C. véc tơ vận tốc tức thời có tính rộng lớn cực lớn, vận tốc vì thế ko.

D. lực kéo về đạt cực lớn.

D. lực kéo về đạt cực lớn.

Câu 3:

Một vật giao động điều tiết với tần số f, động năng của vật thay đổi tuần trả với tần số

Xem thêm: đại học thương mại điểm chuẩn 2022

A. 4f

B. 8f

C. f

D. 2f

Câu 4:

Một vật nhập cuộc bên cạnh đó nhì giao động điều tiết, nằm trong phương, nằm trong tần số với phương trình x1=A1cos(ωt+φ1) và x2=A2cos(ωt+φ2). Độ lệch sóng của nhì giao động là φ1-φ2=(2k+1)π (Vi k)( với )  thì biên chừng giao động tổng hợp

A. bằng A12+A22

B. bằng không 

C. đạt rất rất đại 

D. đạt rất rất tiểu

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy có tính cứng k = 100 N/m, vật nặng nề lượng m = 400 g treo trực tiếp đứng. Nâng vật m lên theo gót phương trực tiếp đứng cho tới địa điểm lốc xoáy ko biến dị rồi thả nhẹ nhàng mang lại vật giao động điều tiết. Cho t = 0 là khi thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Độ rộng lớn của lực đàn hồi của lốc xoáy khi động năng do đó năng chuyến trước tiên là

A. 6,8 N. 

B. 1,2 N.

C. 2 N.

D. 4 N.

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm thừng treo 50 centimet, đang được giao động điều tiết với biên chừng góc 0,08 rad. Biên chừng nhiều năm của vật giao động là

A. 4 centimet.

B. 6 centimet.

C. 8 centimet. 

Xem thêm: tập làm văn tả cô giáo

D. 5 centimet.