mạng lưới đường sắt của nước ta hiện nay được phân bố

Câu hỏi:

13/03/2022 29,098

C. triệu tập ở miền Trung.

D. triệu tập ở miền Nam.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: B

Mạng lưới đường tàu của việt nam lúc bấy giờ được phân bổ triệu tập hầu hết ở miền Bắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại hình nào là sau đây không thuộc màng lưới vấn đề liên lạc?

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

Câu 2:

Tuyến vận tải đường bộ đường tàu cần thiết nhất việt nam là

Câu 3:

Tuyến đường đi bộ mạch máu theo phía Bắc - Nam ở việt nam lúc bấy giờ là

Câu 4:

Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu nào sau đây?

Câu 5:

Hai TP.HCM được nối cùng nhau vị đường tàu là

Câu 6:

Loại hình cty nào là sau đây không phải mới mẻ Ra đời ở nước ta?

Câu 7:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với ngành sản phẩm ko của việt nam hiện tại nay?

Câu 8:

Ngành sản phẩm không tồn tại bước tiến bộ cực kỳ nhanh chóng bởi vẹn toàn nhân hầu hết nào là sau đây?

Xem thêm: tin học 6 kết nối tri thức

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về giao thông vận tải đàng sông việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Quốc lộ 1 không đi qua chuyện vùng tài chính nào là sau đây?

Câu 11:

Loại hình viễn thông nào là tại đây nằm trong mạng phi thoại?