mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Câu hỏi:

06/06/2020 7,476

Bạn đang xem: mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu vô tuyến là 1 trong những mạch xấp xỉ với cùng một cuộn thuần cảm tuy nhiên phỏng tự động cảm hoàn toàn có thể thay cho thay đổi trong tầm kể từ 10 μH đến 160 μH và một tụ năng lượng điện tuy nhiên năng lượng điện dung hoàn toàn có thể thay cho thay đổi 40 pF cho tới  250 pF. Tính băng sóng vô tuyến (theo bước sóng) tuy nhiên máy này bắt được.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 5 μF và một cuộn thuần cảm có tính tự động cảm L = 50 mH. lõi năng lượng điện áp cực lớn bên trên tụ là  6 V. Tìm tích điện năng lượng điện ngôi trường và tích điện kể từ ngôi trường nhập mạch Khi năng lượng điện áp bên trên tụ năng lượng điện là 4 V và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện i Khi cơ.

Câu 2:

Cho mạch xấp xỉ lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, năng lượng điện áp hiệu dụng của tụ năng lượng điện là Uc = 4 V. Lúc t = 0, uc = 2V và tụ năng lượng điện đang rất được hấp thụ năng lượng điện. Viết biểu thức năng lượng điện áp bên trên tụ năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch xấp xỉ.

Câu 3:

Xem thêm: thư xin việc bằng tiếng anh

Cho một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC đang được xấp xỉ tự tại, phỏng tự động cảm L = 1 mH. Người tớ đo được năng lượng điện áp cực lớn thân thích nhị bạn dạng tụ là 10 V, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện cực lớn nhập mạch là 1 trong mA. Tìm bước sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên mạch này nằm trong hưởng trọn. 

Câu 4:

Một mạch xấp xỉ bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm 27 μH , và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 3000 pF; năng lượng điện trở thuần của cuộn chão và chão nối là 1 trong Ω; năng lượng điện áp cực lớn thân thích nhị bạn dạng tụ năng lượng điện là 5 V. Tính hiệu suất cần thiết cung ứng nhằm lưu giữ xấp xỉ của mạch nhập một thời hạn nhiều năm.

Câu 5:

Mạch xấp xỉ kín, lí tưởng với L = 1 mH, C = 10 μF. Khi xấp xỉ độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng I = 1 mA. Chọn gốc thời hạn khi tích điện năng lượng điện ngôi trường bởi vì 3 đợt tích điện kể từ ngôi trường và tụ năng lượng điện đang được phóng năng lượng điện. Viết biểu thức năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện, năng lượng điện áp thân thích nhị bạn dạng tụ và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên mạch xấp xỉ.

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm một cuộn chão có tính tự động cảm L = 4μH  và một  tụ năng lượng điện C = 40 nH.

a) Tính bước sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên mạch chiếm được.

b) Để mạch bắt được sóng với bước sóng trong tầm kể từ 60 m cho tới 600 m thì rất cần được thay cho tụ năng lượng điện C bởi vì tụ xoay Cv với năng lượng điện dung đổi mới thiên trong tầm nào? Lấy π2 = 10;  c = 3.108 m/s.

Câu 7:

Một mạch xấp xỉ bao gồm cuộn chão L và tụ năng lượng điện C. Nếu người sử dụng tụ C1 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là 60kHz, nếu như người sử dụng tụ C2 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ là 80kHz. Hỏi tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là từng nào nếu:

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

a) Hai tụ C1 và C2 mắc tuy nhiên tuy nhiên.

b) Hai tụ C1 và C2 mắc tiếp nối nhau.