mã di truyền có tính phổ biến tức là

Câu hỏi:

05/03/2020 30,193

Bạn đang xem: mã di truyền có tính phổ biến tức là

A. Mỗi loại dùng một cỗ mã di truyền

B. một cỗ tía mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

C. nhiều cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin

D. tất cả những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Mã DT sở hữu tính phổ biến: Tất cả những loại đều phải có công cộng một cỗ mã DT (trừ một vài ba nước ngoài lệ

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác nhân sinh học tập rất có thể tạo ra đột trở thành ren là:

A. vi khuẩn

B. virut hecpet.

C. động vật nguyên vẹn sinh

D. 5BU

Câu 2:

Trên một mạch của phân tử ADN sở hữu tỉ lệ thành phần những loại nucleotit A+GT+X=12. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung cập nhật của phân tử ADN thưa bên trên là

A. 5,0

B. 0,5

C. 2,0

D. 0,2

Câu 3:

Một ren sở hữu chiều lâu năm 5100 Ao và sở hữu số nuclêôtit loại A vì chưng 2/3 số nuclêôtit không giống. Gen nhân song tiếp tục 5 lượt. Số nuclêôtit từng loại môi trường thiên nhiên hỗ trợ mang đến quy trình bên trên là:

Xem thêm: nghị luận về an toàn giao thông

A. A = T = 31500 ; G = X = 21000

B. A = T = 21000; G = X = 31500

C. A = T = 63.000 ; G = X = 42.000

D. A = T = 18600; G = X = 27900

Câu 4:

3 cỗ tía ko mã hóa axit amin nhập 64 cỗ tía là:

A. AUG, UGA, UAG

B. UAA, AUG, UGA

C. UAG, UAA, AUG

D. UAA, UGA, UAG.

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đích ?

A. Một cỗ tía mã DT rất có thể mã hoá cho một hoặc 1 số ít loại axit amin.

B. Phân tử tARN và rARN sở hữu cấu hình mạch đơn, mARN sở hữu cấu hình mạch kép.

C. Tại loại vật nhân thực, axit amin khai mạc chuỗi polipeptit sẽ tiến hành tổ hợp là metiônin.

D. Trong phân tử ARN sở hữu chứa chấp gốc đàng C5H10O5 và những bazơ nitơ A, T, G, X

Câu 6:

Ví dụ này tại đây thưa lên tính suy giảm của mã di truyền

A. Sở tía 5'AUG3' quy lăm le tổ hợp mêtiônin và đem tín hiệu khai mạc dịch mã

B. Bộ tía 5'AGU3' quy lăm le tổ hợp sêrin

C. Bộ tía 5'UUA3', 5'XUG3' nằm trong quy lăm le tổ hợp lơxin.

Xem thêm: bản chất của toàn cầu hóa là gì

D. Bộ tía 5'UUX3' quy lăm le tổ hợp phêninalanin.