kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

Câu hỏi:

29/03/2020 46,211

Bạn đang xem: kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. HNO3 đặc, nguội.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay rời khỏi. X hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 2:

Thí nghiệm nào là tại đây không xảy rời khỏi phản ứng?

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag vô hỗn hợp HCl.

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn vô hỗn hợp CuSO4.

Câu 3:

Cho lếu láo ăn ý Mg và Cu vô hỗn hợp HCl dư. Kết đôn đốc phản xạ, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn gồm

A. Cu.

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

Xem thêm: mái ấm gia đình 4

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH vô H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không ứng dụng được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

Xem thêm: cà ná thuộc tỉnh nào

D. HNO3 loãng.