kim loại bị thụ động trong hno3 đặc nguội là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-06-2022

Bạn đang xem: kim loại bị thụ động trong hno3 đặc nguội là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hương Giang


Dãy sắt kẽm kim loại bị thụ động vô axit HNO3 quánh, nguội là:

Chủ đề liên quan

Cho những kim loại: Fe, Cu, Ba, Cr, Al, Zn. Số sắt kẽm kim loại thụ động với H2SO4 quánh nguội là

Cho Fe tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh, rét chiếm được khí X làm nên màu nâu đỏ ối. Khí X là?

Cho Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được khí X ko màu sắc hóa nâu vô không gian. Khí X là?

Cho sắt kẽm kim loại Cu theo lần lượt phản xạ với cácdung dịch: HNO3 (loãng), FeCl3, AgNO3, HCl. Số tình huống với phản xạ chất hóa học xẩy ra là

Kim loại M phản xạ được với những hỗn hợp HCl, Cu(NO3)2, HNO3 (đặc, nguội). M là sắt kẽm kim loại này bên dưới đây?

Kim loại này sau đây không tan nội địa ở ĐK thường?

Dãy những sắt kẽm kim loại này tại đây tan không còn nội địa dư ở ĐK thường?

Cho sản phẩm những kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số sắt kẽm kim loại vô sản phẩm tính năng với H2O tạo ra hỗn hợp bazơ là:

Cho sản phẩm những kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số sắt kẽm kim loại vô sản phẩm phản xạ được với hỗn hợp Pb(NO3)2 là

Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học một vừa hai phải tính năng được với hỗn hợp HCl, một vừa hai phải tính năng được với hỗn hợp AgNO3?

Dung dịch này sau đây không hòa tan được Cu kim loại?

B

Dung dịch lếu láo hợp ý NaNO3 và HCl.

Thuỷ ngân dễ dàng cất cánh khá và cực kỳ độc. Nếu chẳng may nhiệt độ kế tiếp thuỷ ngân bị vỡ thì người sử dụng hóa học này vô số những hóa học sau nhằm khử độc thuỷ ngân?

Kim loại Cu không tan được vô hỗn hợp này sau đây?

Phản ứng thân ái cặp hóa học này tại đây với sinh đi ra hóa học kết tủa?

A

Fe(OH)3 + hỗn hợp HNO3 loãng.

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

C

Dung dịch KHCO3 + hỗn hợp KOH.

Phản ứng này tại đây không xảy ra?

C

Cu + hỗn hợp Fe(NO3)3.

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp hóa học X, chiếm được kết tủa white color ko tan vô NaOH dư. Chất X

Quá trình lão hóa của phản xạ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu là

Kim loại này tại đây phản xạ hỗn hợp CuSO4 tạo ra trở thành 2 hóa học kết tủa?

Phương trình chất hóa học này sau đấy là sai?

A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

D

Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Phương trình chất hóa học này tại đây sai?

A

Cu + 2FeCl3 (dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2.

C

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

D

Fe + ZnSO4 (dung dịch) → FeSO4 + Zn.