khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

 • Câu hỏi:

  Khi nào là tao rất có thể tóm lại đúng chuẩn nhì thành viên loại vật nào là ê nằm trong nhì loại không giống nhau?

  • A. Hai thành viên ê sinh sống vô và một sinh cảnh
  • B. Hai thành viên ê ko thể giao hợp với nhau
  • C. Hai thành viên ê có khá nhiều Đặc điểm hình hài giống như nhau
  • D. Hai thành viên ê có khá nhiều Đặc điểm hình hài và sinh lí giống như nhau

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

  Đáp án đúng: B

  Tiêu chuẩn chỉnh cơ hội li sinh sản: Giữa nhì loại sở hữu sự cơ hội li sinh đẻ (các thành viên ko giao hợp cùng nhau hoặc giao hợp tuy nhiên sinh rời khỏi con cái không tồn tại kỹ năng sinh đẻ hữu tính - bất thụ). Thì tao tóm lại nhì thành viên loại vật nào là ê nằm trong nhì loại không giống nhau.

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: dẫn chương trình văn nghệ

Xem thêm: một cây làm chẳng nên non

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Vai trò đa số của cơ hội li vô quy trình tiến thủ hóa là
 • Tiêu chuẩn chỉnh được sử dụng phổ biến nhằm phân biệt 2 loại là chi phí chuẩn
 • Những trở lo ngại ngăn ngừa những loại vật giao hợp cùng nhau được gọi là cơ chế 
 • Khi nào là tao rất có thể tóm lại đúng chuẩn nhì thành viên loại vật nào là ê nằm trong nhì loại không giống nhau?
 • Cho những dạng cơ hội li:  1: cơ hội li ko gian   2: cơ hội li cơ học          3: cá
 • Trường thích hợp nào là tại đây được gọi là cơ hội li sau thích hợp tử? 
 • Ví dụ nào là sau đó là ví dụ minh họa mang lại cách thức cơ hội li trước thích hợp tử? 
 • Cho những chi phí chuẩn chỉnh phân biệt nhì loại thân thiện thuộc
 • Hai loại thân thiện nằm trong A và B đều sinh đẻ hữu tính vì thế giao hợp, chi phí chuẩn chỉnh cần thiết nhất để phân biệt là gì?
 • Những hiện tượng lạ nào là bên trên đó là bộc lộ của cơ hội li sau thích hợp tử?