khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Đề bài

Tại sao nói: Khí hậu một vừa hai phải tác động thẳng một vừa hai phải tác động loại gián tiếp cho tới sự tạo hình đất? Cho ví dụ.

Bạn đang xem: khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kỹ năng những yếu tố tạo hình khu đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu một vừa hai phải tác động thẳng một vừa hai phải tác động loại gián tiếp cho tới sư tạo hình khu đất vì:

Xem thêm: số la mã từ 1 đến 10

- Các nguyên tố nhiệt độ tác động thẳng tới việc tạo hình khu đất là nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ: Điều khiếu nại nhiệt độ độ ẩm thực hiện mang lại đá gốc bị huỷ huỷ trở thành những thành phầm phong hóa, rồi nối tiếp bị phong hóa trở thành khu đất.

- Khí hậu tác động loại gián tiếp tới việc trở thành tạo ra khu đất trải qua lớp phủ thực vật. Thực vật phát triển chất lượng tiếp tục giới hạn xói sút khu đất, đôi khi hỗ trợ mang lại khu đất nhiều hóa học cơ học.

Loigiaihay.com