hội nghị ianta tháng 2 năm 1945 diễn ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

Câu hỏi:

13/05/2020 40,030

Bạn đang xem: hội nghị ianta tháng 2 năm 1945 diễn ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

B. phi vào tiến trình kết thúc

Đáp án chủ yếu xác

C. đang được ra mắt vô nằm trong ác liệt

D. bùng phát và càng ngày càng lan rộng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đầu năm 1945, Chiến giành toàn cầu loại nhì chuẩn bị kết thúc, nhiều yếu tố cần thiết và cấp cho bách đưa ra trước những cường quốc Đồng minh:

+ Việc nhanh gọn vượt mặt phân phát xít.

+ Tổ chức lại toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

+Việc phân tạo thành ngược thắng lợi.

- Từ ngày 4 cho tới 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) nhằm thỏa thuận hợp tác việc giải quyết và xử lý những yếu tố bức thiết sau cuộc chiến tranh và tạo hình một trật tự động toàn cầu mới mẻ.

Chọn đáp án: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo đưa ra quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 tiếp tục trở nên danh giới phân chia hạn chế giữa

A. Đông Nam Á hải hòn đảo và châu lục.

B. Trung Quốc châu lục và đại lục

C. nhì miền nước Đức

D. nhì miền Triều Tiên

Câu 2:

Những đưa ra quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận hợp tác của phụ thân cường quốc bên trên Hội nghị Pốtxđam (Đức) tiếp tục dẫn cho tới hệ ngược gì?

A. Mĩ ném bom nguyên vẹn tử xuống Nhật Bản thực hiện hon 10 vạn dân thông thường bi chết

B. Hình trở nên khuôn khồ của trật tự động toàn cầu mới mẻ - trật tự động nhì vô cùng Ianta

C. Liên Xô và Mỹ gửi kể từ hội thoại quý phái đối đầu và lên đường tói biểu hiện Chiến giành lạnh

D. Hệ thống xã hội ngôi nhà nghĩa tạo hình và càng ngày càng banh rộng

Câu 3:

Xem thêm: không thành công cũng thành nhân

Theo quy toan của Hội nghị Ianta, quân group nước nào là tiếp tục lắc đóng góp những vùng Đông Đức, Đông Âu và Bắc Triều Tiên sau Chiến giành toàn cầu loại hai?

A. Liên Xô

B. Anh

C.

D. Pháp

Câu 4:

Theo quyết đinh của Hội nghị Ianta phía Tây Đức và những nước Tây Âu tiếp tục do

A. quân group Mĩ, Anh và Pháp lắc đóng

B. quân group Liên Xô và Trung Quốc lắc đóng

C. quân group Anh và Pháp lắc đóng

D. quân group Anh, Pháp và Trung Quốc lắc đóng

Câu 5:

Vấn đề nước Đức được thỏa thuận hợp tác bên trên Hội nghị Ianta như vậy nào?

A. Chia hạn chế trở nên nhì miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến 38 thực hiện giới tuyến quân sự chiến lược trong thời điểm tạm thời.

B. Thành lập 2 quốc gia song lập là Cộng hòa dân ngôi nhà Đức và Cộng hòa Liên bang Đức.

C. Nước Đức cần trở nên một vương quốc độc lâp, thống nhất, dân ngôi nhà và trung lập

D. Quân group những nước Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô đóng góp quân bên trên bờ cõi Đức.

Câu 6:

Giữ gìn tự do, bình an quốc tế, thêm phần giải quyết và xử lý những vụ giành chấp xung đột chống. Đó là

A. lý lẽ của Liên hợp ý quốc

B. tầm quan trọng của Liên hợp ý quốc

C. trách cứ nhiệm của Hội đồng Báo an Liên hợp ý quốc

Xem thêm: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

D. tầm quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp ý quốc