hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 28-12-2022

Bạn đang xem: hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay


Chia sẻ bởi: Trần Thị Kim Ngân


Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ biển lớn của VN lúc bấy giờ

chủ yếu ớt trở nên tân tiến ở miền Bắc.

B

năng lực vận fake tăng.

C

chỉ vận fake nội địa.

D

chưa với những cảng nước sâu sắc.

Chủ đề liên quan

Hoạt động nuôi trồng thủy sản của VN hiện tại nay

A

hiệu ngược tài chính rất rất thấp.

D

chỉ triệu tập ở sông suối.

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 9, cho thấy điểm này tại đây với sức nóng chừng thấp nhất nhập mon 1?

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 10, cho thấy sông này tại đây sụp đổ rời khỏi biển lớn qua quýt cửa ngõ Hàm Luông?

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 23, cho thấy lối số 63 nối Cà Mau với điểm này sau đây?

Vị trí nằm sát kề những vòng đai sinh khoáng nên VN

A

giàu khoáng sản tài nguyên.

B

đa dạng những loại loại vật.

C

thuận lợi gặp mặt những nước.

D

ít bị tác động của thiên tai.

Căn cứ nhập lấn lát địa lí nước ta trang 26, cho thấy trung tâm công nghiệp này tại đây nằm trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ nhập lấn lát địa lí nước ta trang 15, cho thấy tỉnh này tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 14, cho thấy cao nguyên trung bộ này tại đây có tính to lớn nhất?

Căn cứ nhập lấn lát địa lí nước ta trang 21, cho thấy trung tâm công nghiệp này tại đây với con số ngành không nhiều nhất?

Các khu đô thị ở VN hiện tại nay

A

tập trung đa số dân sinh sống toàn nước.

B

không tăng thêm về mặt mày con số.

C

thu bú mớm nhiều nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

D

chủ yếu ớt là tài chính nông nghiệp.

Cho bảng số liệu
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020
(Đơn vị : ‰)

Quốc gia
Thái Lan
Myanmar
Việt Nam
Philippines
Tỉ suất sinh
10
18
16
22
Tỉ suất tử
8
8
6
6

(Nguồn niên giám tổng hợp nước ta 2020, Nhà xuất bạn dạng tổng hợp 2021)
Theo bảng số liệu cho thấy vương quốc này tại đây với tỉ lệ thành phần ngày càng tăng số lượng dân sinh đương nhiên cao nhất?

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Hoạt động chăn nuôi ở VN hiện tại nay

A

hoàn toàn đáp ứng xuất khẩu.

B

chủ yếu ớt là nuôi gia súc rộng lớn.

C

chú trọng tạo ra sản phẩm & hàng hóa.

D

chỉ trở nên tân tiến ở vùng ụ núi.

Biểu hiện tại của hiện tượng mất mặt cân đối sinh thái xanh ở VN là

Phân thân phụ công nghiệp theo đòi bờ cõi của VN hiện tại nay

A

vùng trung thu nhiều hơn nữa ven bờ biển.

B

tập trung tối đa ở miền Trung.

C

chưa với công nghiệp ở miền núi.

D

có cường độ triệu tập không được đều.

Trung du và miền núi Bắc Sở trở nên tân tiến sức nóng năng lượng điện hầu hết kể từ mối cung cấp tích điện

Biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khoáng sản khu đất nông nghiệp ở vùng đồng bởi là

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 27, cho thấy trung tâm công nghiệp Huế với những ngành này sau đây?

A

Chế đổi thay sản phẩm nông nghiệp, đóng góp tàu, cơ khí.

B

Chế đổi thay sản phẩm nông nghiệp, luyện kim, cơ khí.

C

Chế đổi thay sản phẩm nông nghiệp, chế đổi thay mộc, cơ khí.

D

chế đổi thay sản phẩm nông nghiệp, đan may, cơ khí.

Căn cứ nhập lấn lát địa lí nước ta trang 8, cho thấy ở Tĩnh Túc với loại tài nguyên này sau đây?

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước ta trang 29, cho thấy phàn nàn bùn có không ít ở những tỉnh này sau đây?

Trong tổ chức cơ cấu GDP phân theo đòi bộ phận tài chính VN lúc bấy giờ

A

nhà nước Xu thế hạn chế tỷ trọng.

B

ngoài nước nhà tỷ trọng thấp nhất.

C

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

kinh tế cá nhân ko trở nên tân tiến.

D

vẫn chưa xuất hiện quốc tế nhập cuộc.