his dedication to the educational charity was truly

Câu hỏi:

09/04/2023 1,135

Bạn đang xem: his dedication to the educational charity was truly

A. admirable

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích:

A. admirable (adj) xứng đáng ngưỡng mộ

B. reliable (adj) xứng đáng tin tưởng cậy

C. critical (adj) quan lại trọng; chỉ trích

D. disapproving (adj) ko giã thành

Dịch: Sự góp sức của anh ấy ấy cho tới tổ chức triển khai kể từ thiện dạy dỗ thực sự xứng đáng ngưỡng mộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

That disabled boy's victory in the race phối the ______ example to tướng all students in the school.

A. finest

B. first-class

C. rarest

D. most convenient

Câu 2:

My mother lives next to tướng u which is really convenient.

A. lives

B. to

C. which

D. convenient

Câu 3:

I’ll get Minh _________ this for you.

A. do

B. done

C. did

Xem thêm: tư liệu lao động là gì

D. to tướng do

Câu 4:

All parents are _______ to tướng at least try to tướng behave in ways that will give their own children an important protection

A. decided

B. supposed

C. followed

D. rejected

Câu 5:

Since the family law was implemented, domestic violence has been a rare ______ in this area.

A. happen

B. taking place

C. occurrence

D. happenstance

Câu 6:

The rapid rise in the global population is not expected to tướng start ______ until past the middle of this century, by which time it will have reached 9 billion.

A. falling off

B. knocking down

C. looking over

D. passing out

Câu 7:

They had a boy _______ that yesterday.

A. done

B. to tướng do

C. did

Xem thêm: ý nghĩa của lòng hiếu thảo

D. do