hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,230

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko chính với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định quyết định về mặt mày DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vừa vặn sở hữu ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa vặn ở động vật hoang dã sở hữu xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì như thế kiểu dáng phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì như thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển lớn sinh đẻ vì như thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến đổi hình sinh đẻ vì như thế phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ vì như thế phân song và trinh bạch sinh

(6) ong sinh đẻ vì như thế kiểu dáng trinh bạch sinh

Tính chính (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 12

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra có một thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã sở hữu tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật sở hữu xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân bạn dạng vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng tiếp tục lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng tiếp tục lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới

Xem thêm: gì cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân trở nên tân tiến trở nên phôi rồi trở nên tân tiến trở nên khung người mới