hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu hỏi:

20/02/2020 61,993

Bạn đang xem: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

B. Giấy quỳ gửi lịch sự màu sắc xanh

Đáp án chủ yếu xác

C. Giấy quỳ gửi lịch sự màu sắc đỏ     

D. Giấy quỳ ko gửi màu

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

- Khi mang lại giấy tờ quỳ thô vô bình đựng khí amoniac thì giấy tờ quỳ sẽ không còn thay đổi màu.

- Khi mang lại giấy tờ quỳ độ ẩm vào trong bình đựng khí thì quỳ tiếp tục gửi lịch sự greed color. Do đem cân nặng bằng:

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,81 gam lếu láo họp A bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan một vừa hai phải đầy đủ vô 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì lượng lếu láo ăn ý những muối bột sunfat khan tạo nên là

A. 5,21 gam        

B. 4,81 gam          

C. 4,8 gam  

D. 3,81gam

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là đích ?

A. Amophot là lếu láo ăn ý những muối bột (NH4)2HPO4 và KNO3

B. Phân lếu láo ăn ý chứa chấp nitơ, photpho, kali được gọi cộng đồng là phân NPK.

C. Phân lân cung ứng nitơ hoá ăn ý mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH÷4).

D. Phân urê đem công thức là (NH4)2CO3

Câu 3:

Xà chống hóa hóa học này tại đây chiếm được glixerol ?

A. Metyl axetat    

B. Tristearin         

Xem thêm: đường chéo hình lập phương

C. Metyl fomat     

D. Benzyl axetat

Câu 4:

Thể tích Na chiếm được khi sức nóng phân trọn vẹn 16 gam NH4NO3

A. 1,12 lít  

B. 11,2 lít   

C. 0,56 lít   

D. 5,6 lít

Câu 5:

Tiến hành thực nghiệm với những hỗn hợp X, Y, Z và T. Kết trái ngược được ghi ở trên bảng sau

X, Y, Z, T theo lần lượt là :

A. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin     

B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol

C. Etyl fomat, Iysin, glucozơ, axit acrylic   

D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Đipeptit Gly-Ala đem phản xạ màu sắc biure.

(b) Dung dịch axit glutamic thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành xanh rớt.

(c) Metyl fomat và glucozơ đem nằm trong công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin đem lực bazơ mnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ đem phản xạ thủy phân vô môi trường xung quanh axit.

(g) Metyl metacrylat thực hiện mt màu sắc hỗn hợp brom.

Số tuyên bố đúng

A. 4  

B. 6  

C. 5   

Xem thêm: the explorers made a fire to

D. 3