hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm

Đề bài

Hãy dò la câu vấn đáp đích thị trong những câu sau:

Bạn đang xem: hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm

- Hiện tượng thành viên tách thoát ra khỏi group thực hiện tăng tài năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong số những thành viên.

- Hiện tượng thành viên tách thoát ra khỏi group thực hiện mang đến mối cung cấp thực phẩm hết sạch nhanh gọn.

- Hiện tượng thành viên tách thoát ra khỏi group thực hiện hạn chế tài năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong số những thành viên, giới hạn sự hết sạch thực phẩm nhập rừng.

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: chức năng của lưới điện quốc gia

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quan hệ nằm trong loài

Quảng cáo

Xem thêm: khối đa diện là gì

Lời giải chi tiết

Câu vấn đáp đích thị là: Hiện tượng thành viên tách thoát ra khỏi group thực hiện hạn chế tài năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong số những thành viên, giới hạn sự hết sạch thực phẩm nhập rừng.

Loigiaihay.com