he was said this building

He was said……………….this building.

A. designing

Bạn đang xem: he was said this building

B. to tát have designed

C. to tát designs

D. designed

Đáp án B

Bị động quan trọng đặc biệt dạngSomebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + did something

→ Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + did something

→ Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported to tát have + done something

Câu phân chia ở QKĐ. Đáp án sót lại sai ngữ pháp

Dịch nghĩa: Anh tao được rằng là tiếp tục kiến thiết tòa mái ấm này

Nguyen Vu Hoang Tan Việc anh ấy được rằng tiếp tục xẩy ra nhập quá khứ, việc kiến thiết xẩy ra còn trước cơ nữa. . 12/9/2016

. 12/09/2016

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

Lê Thảo Vân ầy...bản thân type thiếu thốn. ĐT chủ yếu phân chia ở thời điểm hiện tại tuy nhiên.... . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân còn nếu như 2 thì đem sự chênh chếch. vd như đt chủ yếu thời điểm hiện tại như ĐT trần thuật tiếp tục xẩy ra rồi (dựa nhập một số tín hiệu nhập câu ấy) thì tao phân chia TO HAVE DONE . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân bản thân thấy là thông thường thì người tao phụ thuộc sự chênh chếch thì- Nếu ĐT chủ yếu (say, believe, think,...) và ĐT nhập câu trần thuật nằm trong thì cùng nhau (VD như câu ngay lập tức bên trên đây) thì tao người sử dụng TO V . 12/9/2016

. 12/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình là cách biết là to tát have v3 hoặc to tát v ý . 11/9/2016

4 Trả tiếng . 11/09/2016

Hương Quỳnh Cụ thể bạn thích căn vặn gì nhỉ? VD một câu được không? . 11/9/2016

. 11/09/2016

Nguyễn Diệu Huyền Linh hoặc . 11/9/2016

. 11/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình hỏi Lúc làm trắc nghiệm đạng bị động đặc biệt này thì mình nhận biết ntn ý . 20/8/2016

1 Trả tiếng . 20/08/2016

Anh Nguyễn Với những V theo dõi quy tắc thì V2 = V3 = VedVới những V bất quy tắc thì tao cần thiết học tập nằm trong dạng V2 và V3. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Anh Nguyễn quý khách ơi, luôn luôn là to tát have + PII nhé. (dạng trả thành)Còn nếu như gọi là V2, V3 như chúng ta rằng, thì tiếp tục luôn luôn là to tát have + V3.Ved hoặc hay còn gọi là V2, là dạng QK của V; PII hoặc hay còn gọi là V3, là dạng hoàn thành xong của V. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Xem thêm: bài văn tả người thân lớp 5

nguyễn thị anh phương CHO MÌNH HỎI SAO MÌNH NHẬN BIẾT ĐƯỢC TO HAVE V3 HAY LÀ V2 . 18/8/2016

2 Trả tiếng . 18/08/2016

Nguyễn Thị Kim Anh bản thân được học tập là người sử dụng to tát have PII Lúc mệnh đề sau that xẩy ra trước mệnh đề cơ, người sử dụng toV Lúc mệnh đề sau that xẩy ra mặt khác hoặc sau mệnh đề cơ 17/8/2016

. 17/08/2016

Hà Phương sao cô e dạy dỗ to tát have PII là người sử dụng cho tới câu đem 2 vế không giống thì còn nằm trong thì phân chia to tát v tuy nhiên , trong những sách e cũng thấy bọn họ ns như thế . 8/8/2016

1 Trả tiếng . 08/08/2016