hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,125

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của trái đất lên đối tượng người tiêu dùng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và niềm tin của trái đất được áp dụng vô quy trình tạo ra là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nhân tố này bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của tạo ra.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của tạo ra.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố này tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 4:

Quá trình tạo ra bao gồm những nhân tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của tạo ra của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. dẫn đến những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin.

C. hùn con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 6:

Yếu tố này bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu thiết kế.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 168