hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

 • Câu hỏi:

  Hệ thống làm giảm nhiệt độ bởi vì nước sở hữu cụ thể đặc thù nào?

  • A. Trục khuỷu
  • B. Áo nước
  • C. Cánh tản nhiệt
  • D. Bugi

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

  Đáp án đúng: B

  Hệ thống làm giảm nhiệt độ bởi vì nước sở hữu cụ thể đặc thù là áo nước.

Mã câu hỏi: 233963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Môn học: Công nghệ

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: energy is fundamental to human beings

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở mô tơ xăng 4 kì, kì 4 là kì gì?
 • Ở mô tơ điêzen 4 kì, kì hấp thụ pit-tông lên đường kể từ đâu cho tới đâu?
 • Chi tiết này sau đấy là cụ thể cố định?
 • Thân xilanh dùng để làm thi công bộ phận nào?
 • Trong sơ đồ gia dụng cấu trúc thân thiện máy và nắp máy, người tao chỉ ra:
 • Buồng cháy mô tơ tạo ra trở nên kể từ phần tử nào?
 • Áo nước sắp xếp ở địa điểm nào?
 • Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền sở hữu những phần tử nào?
 • Trong cơ cấu tổ chức trục khuỷu thanh truyền, group pit-tông có:
 • Đỉnh pit-tông sở hữu bao nhiêu loại?
 • Có bao nhiêu cách thức bôi trơn
 • Khi dầu qua quýt két làm giảm nhiệt độ dầu thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì?
 • Hệ thống làm giảm nhiệt độ bởi vì nước sở hữu cụ thể đặc thù nào
 • Hệ thống làm giảm nhiệt độ bởi vì nước bao gồm bao nhiêu loại
 • Khi nhiệt độ phỏng nước nhập áo nước xấp xỉ số lượng giới hạn vẫn lăm le, khẩn khoản hằng nhiệt độ tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì?
 • Theo cấu trúc phần tử tạo ra trở nên hòa khí
 • Sơ đồ gia dụng khối khối hệ thống phun xăng không tồn tại khối này sau đây
 • Sơ đồ gia dụng khối của khối hệ thống nhiên liệu ở mô tơ điêzen sở hữu khối nào
 • Nhiệm vụ của bơm cao thế là gì?
 • Phát biểu này tại đây sai về dòng sản phẩm điện?
 • Giả sử nửa chu kì đầu WN dương, WĐK âm thì dòng sản phẩm năng lượng điện lên đường kể từ tích điện nào?
 • Hệ thống này được dùng phổ biến
 • Hệ thống phát động bởi vì mô tơ năng lượng điện sử dụng loại mô tơ nào
 • Phát biểu này tại đây sai về khối hệ thống khởi động
 • Phát biểu này tại đây đích về những loại khớp?
 • Động cơ nhóm nhập trước tiên bên trên trái đất Thành lập năm nào?
 • Động cơ nhóm nhập trước tiên sở hữu năng suất 2 sức ngựa là động cơ:
 • Động cơ nhóm nhập sở hữu loại nào?
 • Theo số hành trình dài pittông, mô tơ nhóm nhập có:
 • Động cơ nhóm nhập sở hữu cơ cấu tổ chức nào?