having finished their work the workers expected to be paid

Having finished their work, the workers expected to tướng be paid.

A. The workers expected to tướng be paid because they had finished their work

Bạn đang xem: having finished their work the workers expected to be paid

B. Having their work finished, the workers expected to tướng be paid.

C. Having expected to tướng be paid, the workers finished their work.

D. Having been finished their work, the workers expected to tướng be paid.

Đáp án A

Câu gốc ở trên đây có nghĩa là họ đã hoàn thành công việc trước đó và sau đó những người người công nhân này mới hòng được chả lương
Đáp án B sai vì người tớ sử dụng cấu trúc have sth done , vậy chả hoá rời khỏi là có người làm hộ họ chứ họ đâu có tự làm.Loại nhé
Đáp án D cũng tương tự như kiểu đáp án B nên cũng loại
Đáp án C thì lại ngược nghĩa hẳn với câu gốc,những người người công nhân này ko làm gì đã đòi được trả lương
Vậy đáp án A là chuẩn nhất

Nguyễn Thị Lan Phượng "to have smt done" => được ai cơ làm những gì cho tới.
Tương tự động câu B : "Having their work finished" = "They had their work finished" đem nghĩa thụ động nên loại.

. 28/09/2017

Hoài thương lăn tăn mãi sau cùng lựa chọn sai haizz

. 15/08/2017

Xem thêm: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

Phạm Văn Đạt câu b là thụ động cơ chúng ta.bọn họ cần tự động thực hiện chứ sao lại sở hữu người không giống thực hiện hộ đươc :'>

. 02/08/2017

Nguyễn Thị Thu Trang sao ko là B nhỉ

2 Trả điều . 01/08/2017

Trần Gia Long Khi 2 câu nằm trong căn nhà ngữ thì rất có thể giản lược vị Vinh hoặc P2. Ving dữ thế chủ động P2 thụ động.Dùng Having P2 NHẤN MẠNH tính xẩy ra trước của hành vi. Tại câu bên trên những người dân người công nhân ĐÃ HOÀN THÀNH XONG CV rồi mới mẻ hòng được trả bổng. . 3/5/2017

. 03/05/2017

Nguyễn Thành cấu hình having là gì vậy ạ . 3/5/2017

1 Trả điều . 03/05/2017

700 câu d là câu thụ động nhưng mà chúng ta tự đem be+PPnếu lựa chọn d thì không giống gì thưa việc làm của mình đk ng không giống thực hiện hộ à . 22/9/2016

. 22/09/2016

Mylinh Do bản thân suy nghĩ là làm những công việc kết thúc rồi thì mới có thể hòng được trả chi phí chứ đang khiến thì hòng cái giề . 22/9/2016

. 22/09/2016

Xem thêm: find and replace trong word

Phan Thị Thu Thảo sao k lựa chọn D ạ, dt cho tới e vs moon . 22/9/2016

2 Trả điều . 22/09/2016

Duyên Lê Try Câu này chúng ta chớ do dự suy nghĩ nhiều quá! chúng ta nom phía trên câu cho tới cút,nếu như cậu thấy khó khăn hăn về sự dịch thì chỉ việc hạ had p2>> Having P2 , ..qkđ hoặc gửi tương tự câu A là ok thôi.Còn ở trên đây ý là làm những công việc kết thúc, kết thúc giục việc kết thúc mới mẻ dám expect về bổng nhưng mà .Việc hòng chờ"expect " ra mắt sau .Lí tự C sai là thế đấy chúng ta . 11/8/2016

. 11/08/2016

NÔNG DUY MẠNH DuyManhCB đáp án c sao biết là ko làm những gì nhưng mà tiếp tục yêu sách được chả bổng vậy admin . 11/8/2016

1 Trả điều . 11/08/2016