have you ever entered a tropical rainforest

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Have you ever entered a tropical rainforest? It’s a special, dark place completely different from anywhere else. A rainforest is a place where the trees grow very tall. Millions of kinds of animals, insects, and plants live in the rainforest. It is hot and humid in a rainforest. It rains a lot in the rainforest, but sometimes you don't know it's raining. The trees grow sánh closely together that rain doesn't always reach the ground.
Rainforests trang điểm only a small part of the Earth's surface, about six percent. They are found in tropical parts of the world. The largest rainforest in the world is the Amazon in South America. The Amazon covers 1.2 billion acres, or almost five million square kilometers. The second largest rainforest is in Western Africa. There are also rainforests in Central America, Southeast Asia, Northeastern nước Australia, and the Pacific Islands
Rainforests provide us with many things. In fact, the Amazon Rainforest is called the "lungs of our planet" because it produces twenty percent of the world's oxygen. One fifth of the world's fresh water is also found in the Amazon Rainforest. Furthermore, one half of the world's species of animals, plants, and insects live in the Earth's rainforests. Eighty percent of the food we eat first grew in the rainforest. For example, pineapples, bananas, tomatoes, corn, potatoes, chocolate, coffee, and sugar all came from rainforests. Twenty-five percent of the drugs we take when we are sick are made of plants that grow only in rainforests. Some of these drugs are even used lớn fight and cure cancer. With all the good things we get from rainforests, it's surprising lớn find that we are destroying our rainforests. In fact, 1.5 acres, or 6,000 square meters, of rainforest disappear every second. The forests are being cut down lớn make fields for cows, lớn harvest the plants, and lớn clear land for farms. Along with losing countless valuable species, the destruction of rainforests creates many problems worldwide. Destruction of rainforests results in more pollution, less rain, and less oxygen for the world.

Bạn đang xem: have you ever entered a tropical rainforest

Dịch bài
Đã khi nào các bạn bước đi nhập rừng nhiệt đới gió mùa chưa? Đó là 1 trong điểm đặc biệt quan trọng, trọn vẹn không tồn tại khả năng chiếu sáng chiếu xuống. Rừng nhiệt đới gió mùa là điểm cây xanh trở nên tân tiến vô cùng to lớn, um tùm và đem hàng nghìn những loại động vật hoang dã, côn trùng nhỏ và thực vật sinh sinh sống. Tại tê liệt giá buốt và ẩm ướt. Rừng nhiệt đới gió mùa đem mưa thật nhiều tuy nhiên nhiều lúc các bạn thậm chí còn còn ko biết này đó là mưa vì chưng cây xanh quá um tùm cho tới nỗi phân tử mưa ko thể rơi xuống khu đất.
Rừng nhiệt đới gió mùa chỉ chiếm khoảng chừng một phần nhỏ bên trên mặt phẳng trái ngược khu đất, khoảng tầm 6% . Chúng được nhìn thấy ở những vùng nhiệt đới gió mùa bên trên trái ngược khu đất. Khu rừng nhiệt đới gió mùa lớn số 1 bên trên trái đất thuộc sở hữu Amazon ở Nam Mĩ. Rừng nhiệt đới gió mùa Amazon đem diện tích S 1, 2 tỉ nghìn mét vuông, vào tầm ngay gần 5 triệu km vuông. Khu rừng rộng lớn thứ hai thuộc sở hữu chống phía Tây của Châu Phi. Đồng thời cũng đều có những khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa không giống ở trung tâm Hoa Kì, Khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc nước Úc và quần hòn đảo Tỉnh Thái Bình Dương.
Rừng nhiệt đới gió mùa cho tới tất cả chúng ta thật nhiều loại. Sự thiệt rằng Rừng nhiệt đới gió mùa Amazon được ca ngợi là “ Lá phổi xanh rì của hành tinh” bởi vì nó sinh ra 20% lượng khí ô-xi bên trên toàn trái đất. 1/5 lượng nước ngọt bên trên toàn hành tinh nghịch là được nhìn thấy ở Rừng nhiệt đới gió mùa Amzon. Trong khi, 1 nửa số loại động-thực vật và côn trùng nhỏ bên trên trái đất là sinh sống bên trên những khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa. 80% lượng thực phẩm thứ nhất tất cả chúng ta ăn là phát triển ở rừng nhiệt đới gió mùa. Ví dụ như dứa, chuối, quả cà chua, ngô, khoai tây, ca cao, cafe và đàng là đều tới từ rừng nhiệt đới gió mùa. 25% số dung dịch tất cả chúng ta dùng Lúc bệnh tật là được tinh chiết kể từ thực vật chỉ tồn bên trên được ở nhập rừng nhiệt đới gió mùa. Một vài ba nhập số bọn chúng thậm chí còn được dùng nhằm ngăn chặn và trị liệu căn các bệnh ung thư. Với toàn bộ những loại chất lượng tốt đẹp nhất nhưng mà tất cả chúng ta có được kể từ rừng nhiệt đới gió mùa thì thiệt kinh ngạc rằng chủ yếu tất cả chúng ta lại đang tiếp tục phá huỷ bỏ bọn chúng. Thực tế rằng, có một,5 nghìn mét vuông, hoặc 6.000 mét vuông rừng nhiệt đới gió mùa đang được mất tích từng giây. Chỗ rừng bị chặt cút là nhằm thực hiện không khí chăn nuôi gia súc, nhằm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và được dọn tinh khiết nhằm dành riêng địa điểm cho những trang trại. Cùng với việc mất tích của vô số loại loại vật quý và hiếm, sự tàn phá huỷ rừng nhiệt đới gió mùa lúc bấy giờ đang được tạo ra những yếu tố mang ý nghĩa toàn thế giới như độc hại môi trường xung quanh, lượng mưa thấp và suy hạn chế lượng khí ô-xi bên trên toàn thế giới

Câu 0. What is the passage mainly about?

A. Where rainforest are located.

B. Kinds of forests.

C. Facts about rainforests.

D. How much oxygen rainforests make.

Đáp án C

Đáp án C.
Đoạn văn đa số bàn về:
A. Nơi đem rừng nhiệt đới gió mùa.
B. Các loại rừng nhiệt đới gió mùa.
C. Những thực sự về rừng nhiệt đới gió mùa.
D. Số lượng khí ô-xi nhưng mà rừng nhiệt đới gió mùa sinh ra.
Đối vơi dạng thắc mắc dò la ý chủ yếu toàn bài bác, tớ tiếp tục kiểm tra cho tới ý chủ yếu của từng đoạn văn:
Đoạn 1: Đặc điểm sinh thái xanh của rừng nhiệt đới gió mùa.
Đoan 2: Đặc điểm địa lý của rừng nhiệt đới gió mùa.
Đoạn 3: Lợi ích kể từ rừng nhiệt đới gió mùa , tình hình và hệ quả kể từ sự tàn phá huỷ rừng nhiệt đới gió mùa bên trên toàn hành tinh nghịch.
=> Toàn bài bác nói đến “Rừng nhiệt đới gió mùa bên trên thế giới” và những ý A, C. D đơn giản ý nhỏ, ko khái quát toàn bài bác.

Câu 0. According lớn the passage, rainforests provide human all of the following EXCEPT?

A. Oxygen

B. Drugs used lớn fight and cure cancer.

C. Fresh water.

D. Lung problems.

Đáp án D

Đáp án D.
Theo như đoạn văn, rừng nhiệt đới gió mùa cung ứng cho tới thế giới những loại tiếp sau đây NGOẠI TRỪ?
A. Khí ô-xi.
B. Những loại thuốc chữa bệnh nhằm ngăn chặn các bệnh ung thư.
C. Nước tinh khiết.
D. Những yếu tố về phổi.
Tất cả những vấn đề A, B, C đều được nhìn thấy nhập bài bác.
Dẫn chứng:
A. Câu thứ hai ở đoạn 3: “In fact, the Amazon Rainforest is called the "lungs of our planet" because it produces twenty percent of the world's oxygen” – ( Sự thiệt rằng Rừng nhiệt đới gió mùa Amazon được gọi là “ Lá phổi xanh rì của hành tinh” bởi vì nó sinh ra 20% lượng khí ô-xi bên trên toàn thế giới).
B. Câu loại 6 ở đoạn 3: “Twenty-five percent of the drugs we take when we are sick are made of plants that grow only in rainforests. Some of these drugs are even used lớn fight and cure cancer.” – ( 25% số dung dịch tất cả chúng ta dùng Lúc bệnh tật là được tinh chiết kể từ thực vật chỉ tồn bên trên được ở nhập rừng nhiệt đới gió mùa. Một vài ba nhập số bọn chúng thậm chí còn được dùng nhằm ngăn chặn và trị liệu căn bệnh dịch ung thư)
C. Câu loại 3 ở đoạn 3: “One fifth of the world's fresh water is also found in the Amazon Rainforest” – ( 1/5 lượng nước ngọt bên trên toàn trái đất là được nhìn thấy ở Rừng nhiệt đới gió mùa Amazon)

Câu 0. Why is Amazon Rainforest called “Lungs of the planet”?

A. It provides much of our air.

B. It uses much of the world’s oxygen.

C. It helps us breathe.

D. It helps circulation.

Đáp án A

Đáp án A.
Tại sao rừng nhiệt đới gió mùa Amazon lại được gọi là “ Lá phổi xanh rì của hành tinh”.
A. Nó cung ứng cho tới tất cả chúng ta phần rộng lớn không gian nhằm thở.
B. Nó dùng nhiều khí ô-xi bên trên trái ngược khu đất.
C. Nó hùn tất cả chúng ta thở.
D. Nó hùn cho việc lưu thông.
Dẫn chứng: Câu thứ hai ở đoạn 3: “In fact, the Amazon Rainforest is called the "lungs of our planet" because it produces twenty percent of the world's oxygen” – ( Sự thiệt rằng Rừng nhiệt đới gió mùa Amazon được gọi là “ Lá phổi xanh rì của hành tinh” bởi vì nó sinh ra 20% lượng khí ô-xi bên trên toàn thế giới).

Câu 0 [740257] . Where would you find the largest rainforest in the world?

A. Western Africa.

Xem thêm: mẫu giới thiệu bản thân

B. Southeast Asia.

C. in South America.

D. Northeastern nước Australia.

Đáp án C

Đáp án C.
Nơi này chúng ta có thể nhìn thấy khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa lớn số 1 bên trên thế giới?
A. Tây Phi.
B. Khu vực Đông Nam Á.
C. Nam Mỹ.
D. Đông Bắc nước Úc.
Dẫn chứng: Câu loại 3 ở đoạn 2: “The largest rainforest in the world is the Amazon in South America.” – ( Rừng nhiệt đới gió mùa lớn số 1 trái đất là Rừng Amazon ở Nam Mỹ).

Câu 0. The word “humid” in paragraph 1 is closest in meaning to______.

A. cool

B. moist

C. dehydrated

D. dry

Đáp án B

Đáp án B. humid (adj) = moist (adj): lúc nào cũng ẩm ướt.
Các đáp án còn lại:
A. cool (adj): thoáng mát.
C. dehydrated (adj): thực hiện thô, khử nước.
D. dry (adj): thô.

Câu 0. The word “harvest” in paragraph 3 is closest in meaning to______.

A. destroy

B. reduce

C. create

D. gather

Đáp án D

Đáp án D. harvest (v): thu hoạch = gather (v): hội tụ, hái lặt.
Các đáp án còn lại:
A. destroy (v): phá huỷ bỏ.
B. reduce (v): thực hiện hạn chế.
C. create (v): tạo nên.

Câu 0. What is the most likely reason why the author is surprised that we are destroying rainforest?.

A. It will be too difficult lớn grow food without them.

B. They are necessary for the fight against cancer.

C. It will be too expensive lớn replant them.

Xem thêm: cnh2n 2 + o2

D. They are necessary for the health of our planet.

Đáp án D

Đáp án D.
Đâu hoàn toàn có thể là lí tự nhưng mà mái ấm văn kinh ngạc rằng tất cả chúng ta đang được hủy diệt rừng nhiệt độ đới?
A. Sẽ là vô cùng trở ngại nhằm trồng được cây thực phẩm nhưng mà không tồn tại rừng nhiệt đới gió mùa.
B. Rừng nhiệt đới gió mùa vô cùng quan trọng nhập trận đánh ngăn chặn các bệnh ung thư.
C. Sẽ là vô cùng khó khăn nhằm hoàn toàn có thể trồng lại được rừng nhiệt đới gió mùa.
D. Rừng nhiệt đới gió mùa vô cùng nên thả sức mạnh của tất cả hành tinh nghịch.
Dẫn triệu chứng ở câu loại 5 từ thời điểm cuối lên: “With all the good things we get from rainforests, it's surprising lớn find that we are destroying our rainforests” – ( Với toàn bộ những loại chất lượng tốt đẹp nhất nhưng mà tất cả chúng ta có được kể từ rừng nhiệt đới gió mùa thì thiệt kinh ngạc rằng là chủ yếu tất cả chúng ta lại đang tiếp tục phá huỷ bỏ chúng). Và 2 câu ở đầu cuối “Along with losing countless valuable species, the destruction of rainforests creates many problems worldwide. Destruction of rainforests results in more pollution, less rain, and less oxygen for the world.” – (Cùng với việc mất tích của vô số loại loại vật quý và hiếm, sự tàn phá huỷ rừng nhiệt đới gió mùa đang được tạo nên những yếu tố bên trên phạm vi toàn thế giới. Sự phá huỷ bỏ rừng nhiệt đới gió mùa dẫn cho tới độc hại môi trường xung quanh, lượng mưa thấp và suy hạn chế lượng khí ô-xi bên trên toàn thế giới)