hạt tải điện trong chất bán dẫn

Câu hỏi:

01/10/2019 47,084

Bạn đang xem: hạt tải điện trong chất bán dẫn

A. ion dương,ion âm,electron và lỗ trống

C. ion dương, ion âm và electron

D. electron và lỗ trống

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm là 0,36 μm, công bay electron của kẽm to hơn natri 1,4 đợt. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của natri là:

A. 2,57 μm

B. 5,04 μm

C. 0,257 μm

D. 0,504 μm

Câu 2:

Trong quang quẻ phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch loại nhất nhập sản phẩm Laiman ứng với việc gửi của electron (electron) kể từ quy trình L về quy trình K là 0,1217 μm, vạch loại nhất của sản phẩm Banme ứng với việc gửi M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang quẻ phổ loại nhì nhập sản phẩm Laiman ứng với việc gửi M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Câu 3:

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,64.10-19J. Giới hạn quang quẻ điện của kim loại này có giá trị là

A. 260nm

Xem thêm: thể tích hình chữ nhật

B. 330nm

C. 550nm

D. 420nm

Câu 4:

Đối với vẹn toàn tử hiđro, Khi electron gửi kể từ quy trình M về quy trình K thì vẹn toàn tử vạc đi ra photon đem bước sóng 0,1026μm. Lấy h=6,625.10-34 Js, e=1,6.10-19C, c=3.108 m/s. Năng lượng của photon này bằng

A. 11,2 eV.

B. 1,21 eV

C. 121 eV.

D. 12,1 eV

Câu 5:

Nguyên tử hidro ở hiện trạng ngừng tuy nhiên rất có thể vạc đi ra được 3 phản xạ. Tại hiện trạng này electron đang được vận động bên trên quy trình dừng

A. O

B. N

C. M

D. P

Câu 6:

Các phân tử vận tải năng lượng điện của hóa học khí là

A. những ion âm, electron

B. những ion dương, ion âm và những electron

C. electron

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

D. những ion dương, electron