hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

Câu hỏi:

06/08/2019 77,089

A. Nhân dân nhập cuộc ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng phường.

Bạn đang xem: hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

B. Nhân dân nhập cuộc thảo luận, chung chủ kiến sửa thay đổi Hiến pháp.

C. Nhân dân nhập cuộc giám sát, đánh giá sinh hoạt của phòng ban sông núi ở khu vực.

D. Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày quần chúng nhập cuộc xây cất những luật đạo.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: "Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày quần chúng nhập cuộc xây cất những đạo luật" ko cần là mẫu mã dân công ty thẳng. Vì đó là mẫu mã dân công ty loại gián tiếp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anh A cáo giác người dân có hành động trộm cắp gia sản Nhà nước là tiến hành mẫu mã dân công ty nào là bên dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Hợp pháp.

D. Thống nhất.

Câu 2:

Dân công ty loại gián tiếp là mẫu mã dân công ty nhằm quần chúng bầu rời khỏi những người

A. thay mặt thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm công cộng của Nhà nước.

B. đem trách móc nhiệm thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm công cộng của Nhà nước.

C. đem kĩ năng thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm công cộng của Nhà nước.

D. đem trình độ chuyên môn thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm công cộng của Nhà nước.

Câu 3:

 Dân công ty thẳng là quần chúng nhập cuộc thẳng ra quyết định việc làm của

A. sông núi.

Xem thêm: peter tried his best and passed the driving test at the first

B. cá thể.

C. công chức.  

D. quần chúng.

Câu 4:

Trong những nghành của nền dân công ty xã hội công ty nghĩa, dân công ty trong nghành nghề nào là là hạ tầng gia tăng quyền thực hiện công ty của quần chúng bên trên từng lĩnh vực?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. giáo dục và đào tạo.

D. Văn hóa.

Câu 5:

Sơn Tùng là người sáng tác của bài xích hát “Cơn mưa ngang qua”. Điều cơ thể hiện nay tính dân công ty trong nghành nghề nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 6:

Chị B ngủ cơ chế bầu sản theo đuổi Luật làm việc là 6 mon tuổi tác, việc thực hiện cơ thể hiện nay dân công ty trong nghành nghề nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

Xem thêm: the sight of his pale

D. Xã hội.