glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Câu hỏi:

21/03/2020 67,765

Bạn đang xem: glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

C. H2 (Ni, t0)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Glucozơ với tính lão hóa khi phản xạ với H2 (Ni, to)

A. Loại vì thế [Ag(NH3)]OH thể hiện tại tính oxi hóa 

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O t° CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

B. Loại vì thế C6H12O6 không thể hiện tại tính oxxi hóa hoặc khử.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 →  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

C. Thỏa mãn. H2 thể hiện tại tính khử (0 lên +1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính oxh.

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni,  t° CH2OH[CHOH]4CH2OH

D. Loại vì thế Br2 thể hiện tại tính oxh (0 về -1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử

C6H12O6 + Br2  t° C6H12O6Br2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm rơi rụng thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O nhập phân tử.

Câu 2:

Glucozơ rất có thể tính năng được với toàn bộ những hóa học nào là sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Câu 3:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải có group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 4:

Trong những phán xét sau đây, phán xét nào là không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ nhập hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ rất có thể tính năng với hiđro sinh đi ra và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ rất có thể tính năng với Cu(OH)2 tạo ra và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ với công thức phân tử kiểu như nhau.

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị ?

A. Dung dịch glucozơ tính năng với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm khi đun lạnh lẽo mang lại kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở nên amoni gluconat và tạo nên bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro nhập hỗn hợp glucozơ đun lạnh lẽo với Ni thực hiện xúc tác, sinh đi ra sobitol.

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở nhiệt độ chừng cao tạo ra phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]