giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Theo thuyết tiến thủ hóa tân tiến, giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Bạn đang xem: giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. tăng dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử và rời dần dần tần số loại ren dị phù hợp tử.

B. rời dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử trội và tăng dần dần tần số loại ren dị phù hợp tử

C. tăng dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử trội và rời dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử lặn.

D. rời dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử lặn và tăng dần dần tần số loại ren dị phù hợp tử.

Đáp án A

Giao phối ko tình cờ thực hiện tăng dần dần tần số loại ren đồng phù hợp tử và rời dần dần tần số loại ren dị phù hợp tử.
Vậy lựa chọn đáp án A

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa môn Sinh học tập 2024, Sách ID luyện đề đua môn Sinh thầy Phan Khắc Nghệ 200.000đ 159.000đ
Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn đua thpt vương quốc, luyện đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: bản đồ địa hình việt nam

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID