giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

hint-header

Cập nhật ngày: 28-11-2022

Bạn đang xem: giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ


Chia sẻ bởi: Ngô Thị hướng dẫn Tâm


Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic với độ đậm đặc kể từ 2% cho tới 5%. Công thức của axit axetic là

Chủ đề liên quan

Axit HCOOH không tính năng được với hóa học này sau đây?

Kết trái khoáy thực nghiệm của những hóa học X, Y, Z với những dung dịch demo được ghi ở trên bảng sau:

Chất
Thuốc thử
Hiện tượng
X, Y
Quỳ tím
Quỳ tím thay đổi màu đỏ
Z
Dung dịch BaCl2
Tạo kết tủa trắng
Y
Dung dịch AgNO3
Tạo kết tủa White.

Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là

Thí nghiệm này tại đây không xẩy ra phản xạ hóa học?

A

Cho phân đạm (NH4Cl) nhập hỗn hợp Ba(OH)2 đun rét.

B

Cho sắt kẽm kim loại Fe nhập HNO3 quánh, nguội.

C

Cho Si nhập hỗn hợp NaOH.

D

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp NaHCO3.

Chất này tại đây không tính năng với sắt kẽm kim loại Na?

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

15,6 gam láo lếu hợp ý X bao gồm Al và Fe2O3 tan không còn nhập hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Khối lượng của Fe2O3 trong X

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu hợp ý X bao gồm nhị hiđrocacbon nằm trong lệ thuộc sản phẩm đồng đẳng nhớ dùng 6,16 lít O2 và chiếm được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đo ở ĐK chi chuẩn chỉnh. Giá trị của m là

Cho 14 gam láo lếu hợp ý X bao gồm etanol và phenol tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng của etanol là

Đốt cháy trọn vẹn m gam ancol X (no, đơn chức, mạch hở) chiếm được 6,6 gam CO2 và 4,05 gam H2O. Công thức X là

Cho láo lếu hợp ý bao gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH nhập lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là

Thí nghiệm xác quyết định định tính yếu tắc cacbon và hiđro nhập phân tử saccarozơ được tổ chức bám theo các bước sau:
Bước 1: Trộn đều khoảng tầm 0,2 gam saccarozơ với 1-2 gam đồng(II) oxit, tiếp sau đó mang đến láo lếu hợp ý ống thử thô (ống số 1) rồi thêm thắt tiếp khoảng tầm 1 gam đồng(II) oxit nhằm phủ kín láo lếu hợp ý. Nhồi một nhúm bông với rắc một không nhiều bột CuSO4 khan rồi mang đến nhập phần bên trên của ống thử số 1 rồi nút cao su đặc với ống dẫn khí.
Bước 2: Lắp ống thử 1 lên giá bán thử nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí nhập hỗn hợp Ca(OH)2 đựng nhập ống thử (ống số 2).
Bước 3: Dùng đèn động đun rét ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhàng, tiếp sau đó đun triệu tập nhập địa điểm với láo lếu hợp ý phản ứng).
Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau bước 3, white color của CuSO4 chuyến trở nên greed color của CuSO4.5H2O.
(b) Thí nghiệm bên trên còn được dùng để làm xác quyết định định tính yếu tắc oxi nhập phân tử saccarozơ.
(c) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng để làm nhận thấy CO2 sinh đi ra nhập thử nghiệm bên trên.
(d) Tại bước số 2, lắp đặt ống số 1 sao mang đến mồm ống phía lên.
(e) Kết đôn đốc thử nghiệm, tắt đèn động, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới nhất fake ống dẫn khí thoát ra khỏi hỗn hợp nhập ống số 2.
Số tuyên bố đích là

Oxi hóa 25,6 gam CH3OH, chiếm được láo lếu hợp ý thành phầm X bao gồm HCHO, HCOOH, H2O và CH3OH dư, hiểu được với 75% lượng CH3OH ban sơ đã trở nên oxi hoá. Chia X trở nên nhị phần vì chưng nhau:
- Phần một phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 đun rét, chiếm được m gam Ag.
- Phần nhị phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp KOH 1M.
Giá trị của m là

Hỗn hợp ý X bao gồm hiđro, propen, propanal, ancol anlylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt cháy trọn vẹn 1 mol láo lếu hợp ý X chiếm được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni, sau đó 1 thời hạn chiếm được láo lếu hợp ý Y, với dY/X =1,25. Dẫn 0,1 mol láo lếu hợp ý Y qua chuyện hỗn hợp brom dư, thấy không còn m gam brom. Giá trị của m là

Cho m gam láo lếu hợp ý bao gồm Na, Na2O, K2O nhập H2O dư, chiếm được 50 ml hỗn hợp X và 0,02 mol H2. Cho 50 ml hỗn hợp HCl 3M nhập X, chiếm được 100 ml hỗn hợp Y với pH = 1. Cô cạn Y chiếm được 9,15 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây? 

Cho 6,96 gam bột Mg tan không còn nhập hỗn hợp láo lếu hợp ý bao gồm HCl (dư) và KNO3, chiếm được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối bột và 1,12 lít (đktc) láo lếu hợp ý khí Y bao gồm N2 và H2. Khí Y với tỉ khối đối với H2 vì chưng 11,4. Giá trị của m là

Trong một bình kín chứa chấp láo lếu hợp ý X bao gồm hidrocacbon A mạch hở (là hóa học khí ở ĐK thường) và 0,06 mol O2, nhảy tia lửa năng lượng điện nhằm nhen cháy toàn cỗ láo lếu hợp ý X. Toàn cỗ thành phầm cháy sau phản xạ mang đến qua chuyện 3,5 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M thì chiếm được 3 gam kết tủa và với 0,224 lít khí độc nhất bay thoát ra khỏi bình (đktc). hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nước bị dừng tụ Khi mang đến qua chuyện hỗn hợp. Chất A với số CTPT thoả mãn là

Hỗn hợp ý X bao gồm một anđehit và một ankin với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn a (mol) láo lếu hợp ý X chiếm được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn hợp ý X với số mol 0,1 tính năng được với tối nhiều 0,14 mol AgNO3 nhập NH3 (điều khiếu nại quí hợp). Số mol của anđehit nhập 0,1 mol láo lếu hợp ý X là

Dung dịch này tại đây tính năng được với Al(OH)3?

Xem thêm: điểm chuẩn đại học ngân hàng 2022

Dung dịch này tại đây với pH > 7?

Chất này sau đó là muối bột trung hòa?

Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?