giải phương trình bậc 4

#1

Đã gửi 24-10-2014 - 22:03

Bạn đang xem: giải phương trình bậc 4

HoangHuyltt

  Lính mới

 • Thành viên
 • 5 Bài viết

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN

Trong lịch trình đại số ở ngôi trường phổ thông tất cả chúng ta chỉ học tập một loại phương trình bậc tứ đặc trưng. Đó là phương trình trùng phương. Tuy nhiên trong số đề ganh đua ĐH thì dạng phương trình thông thường khai triển và trả về dạng phương trình bậc tứ ko nằm trong dạng trùng phương
Sau phía trên van lơn reviews với chúng ta cơ hội giải những phương trình bậc tứ dạng 
${x^4} + a{x^3} + b{x^2} + cx + d = 0$ nhập cơ $a,b,c,d$ là những số thực không giống không:
1. Biến thay đổi phù hợp và tạo ra nhập một số trong những tình huống cụ thể
2. Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử vị cách thức thông số bất định
3. Công thức nghiệm tổng quát tháo của phương trình bậc 4
4. Phương pháp đồ gia dụng thị.

CÁC PHƯƠNG PHÁP:
1. Biến thay đổi phù hợp và tạo ra nhập một số trong những tình huống rõ ràng.


Ví dụ 1. 
Giải phương trình ${\left( {{x^2} - a} \right)^2} - 6{x^2} + 4x + 2a = 0$   (1)
Giải:
Phương trình (1) được ghi chép thành
        ${x^4} - 2a{x^2} + {a^2} - 6{x^2} + 4x + 2a = 0$
hay ${x^4} - \left( {2a + 6} \right){x^2} + 4x + {a^2} + 2a = 0$    (2)
Phương trình (2) là phương trình bậc tứ so với x nhưng mà các bạn ko đuợc học tập cơ hội giải.
Nhưng tớ lại rất có thể ghi chép phương trình (1) bên dưới dạng
       ${a^2} - 2\left( {{x^2} - 1} \right)a + {x^4} - 6{x^2} + 4x = 0$       (3)
Và coi (3) là phương trình bậc nhì so với a.
Với ý kiến này, tớ tìm kiếm ra a bám theo x:
     ${a_{1,2}} = {x^2} - 1 \pm \sqrt {{x^4} - 2{x^2} + 1 - x{}^4 + 6{x^2} - 4x} $
          $\begin{array}
   = {x^2} - 1 \pm \sqrt {4{x^2} - 4x + 1}   \\
   = {x^2} - 1 \pm \left( {2x - 1} \right)  \\ 
\end{array} $
Giải những phương trình bậc nhì so với x
      ${x^2} + 2x - a - 2 = 0$     (4)
Và ${x^2} - 2x - a = 0$          (5)
Ta dò la đuợc những nghiệm (1) bám theo a.
Điều khiếu nại nhằm (4) sở hữu nghiệm là $3 + a \geqslant 0$ và những nghiệm của (4) là   
                ${x_{1,2}} =  - 1 \pm \sqrt {3 + a} $
Điều khiếu nại nhằm (5) sở hữu nghiệm là $1 + a \geqslant 0$ và những nghiệm của (5) là    
                ${x_{3,4}} = 1 \pm \sqrt {1 + a} $

Ví dụ 2. 
Giải phương trình ${x^4} - {x^3} - 5{x^2} + 4x + 4 = 0$     (1)
Giải:
Phương trình (1) đuợc ghi chép bên dưới dạng:
    $\begin{array}
  {x^4} - {x^3} - {x^2} - \left( {4{x^2} - 4x - 4} \right) = 0  \\
  {x^2}\left( {{x^2} - x - 1} \right) - 4\left( {{x^2} - x - 1} \right) = 0  \\
  \left( {{x^2} - 4} \right)\left( {{x^2} - x - 1} \right) = 0  \\ 
\end{array} $
Vậy (1) sở hữu 4 nghiệm là
   ${x_1} =  - 2;{x_2} = 2;{x_3} = \frac{{1 - \sqrt 5 }}{2};{x_4} = \frac{{1 + \sqrt 5 }}{2}.$


 

Ví dụ 3. 
Giải phương trình
     $32{x^4} - 48{x^3} - 10{x^2} + 21x + 5 = 0$    (1)
Giải:
Ta ghi chép (1) bên dưới dạng:
      $2\left( {16{x^4} - 24{x^3} + 9{x^2}} \right) - 7\left( {4{x^2} - 3x} \right) + 5 = 0$
Và đặt: $y = 4{x^2} - 3x$ thì (1) được biến hóa thành
      $2{y^2} - 7y + 5 = 0$
    Từ cơ ${y_1} = 1$ và ${y_2} = \frac{5}{2}$
Giải tiếp những phương trình bậc nhì so với x tại đây (sau Khi thay${y_1} = 1$ và ${y_2} = \frac{5}{2}$ nhập $y = 4{x^2} - 3x$ ):
      $4{x^2} - 3x - 1 = 0$
Và $8{x^2} - 6x - 5 = 0$
Ta tiếp tục đuợc những nghiệm của (1).

Ví dụ 4.
 Giải phương trình
    $2{x^4} + 3{x^3} - 16{x^2} + 3x + 2 = 0$    (1)
Giải:
 Đây là phương trình bậc tứ (và là phương trình hồi quy Khi $\frac{e}{a} = {\left( {\frac{d}{b}} \right)^2}$)
Với phương trình này tớ giải như sau:
Chia nhì vế của phương trình  mang đến ${x^2}$ (khác không) thì (1) tương đuơng với
      $2{x^2} + 3x - 16 + \frac{3}{x} + \frac{2}{{{x^2}}} = 0$
Hay $2\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right) + 3\left( {x + \frac{1}{x}} \right) - 16 = 0$
Đặt $y = x + \frac{1}{x}$ thì${y^2} - 2 = {x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}$
Phương trình (1) đuợc biến hóa thành:
        $2\left( {{y^2} - 2} \right) + 3y - 16 = 0$
hay $2{y^2} + 3y - trăng tròn = 0$
Phương trình này còn có nghiệm là ${y_1} =  - 4,{y_2} = \frac{5}{2}$
Vì vậy $x + \frac{1}{x} =  - 4$ và $x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$ tức là ${x^2} + 4x + 1 = 0$ và $2{x^2} - 5x + 2 = 0$
Từ cơ tớ dò la đuợc những nghiệm của (1) là:
${x_{1,2}} =  - 2 \pm \sqrt 3 ,{x_3} = \frac{1}{2},{x_4} = 2$.
Như vậy, với những ví dụ 2,3 và 4 tớ giải đuợc phương trình bậc tứ nhờ biết biến hóa tạo ra vế trái ngược của phương trình nhằm dẫn cho tới việc giải những phương trình và phương trình thân thuộc.

2. Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử vị cách thức thông số cô động.


Ví dụ 5. 
Giải phương trình:  ${x^4} + 4{x^3} - 10{x^2} + 37x - 14 = 0$   (1)
Giải:
Ta test phân tách vế trái ngược trở thành nhì nhân tử bậc nhì ${x^2} + px + q$ và ${x^2} + rx + s$ , nhập cơ $p,q,r,s$ là những thông số nguyên vẹn ko xác lập.
Ta có:
${x^4} + 4{x^3} - 10{x^2} + 37x - 14 = \left( {{x^2} + px + q} \right)\left( {{x^2} + rx + s} \right)$   (2)
Đồng nhất những thông số của những số hạng nằm trong bậc nhì vế  của hệt nhau thức tớ sở hữu hệ phương trình sau
             $\left\{ \begin{array}
  p + r =  - 4  \\
  s + q + quảng cáo =  - 10  \\
  ps + qr = 37  \\
  qs =  - 14  \\ 
\end{array}  \right.$
Nhờ phương trình sau cuối của hệ này tớ đoán nhận những độ quý hiếm nguyên vẹn ứng rất có thể lấy đuợc của q và s.
Thử thứu tự những độ quý hiếm của q thì thấy với $q = 2,s =  - 7$ phương trình loại nhì và loại tía của hệ bên trên mang đến tớ hệ phương trình mới
           $\left\{ \begin{array}
  quảng cáo =  - 5  \\
   - 7p + 2r = 37  \\ 
\end{array}  \right.$
Mà khử $p$đi thì đuợc $2{r^2} - 37r + 35 = 0$
Phương trình này mang đến nghiệm nguyên vẹn của $r$ là một. Nhờ thế tớ suy rời khỏi $p =  - 5$
Thay những độ quý hiếm $p,q,r,s$ vừa phải tìm kiếm ra nhập (2) thì có:
       ${x^4} + 4{x^3} - 10{x^2} + 37x - 14 = \left( {{x^2} - 5x + 2} \right)\left( {{x^2} + x - 7} \right)$
Phương trình (1) ứng với $\left( {{x^2} - 5x + 2} \right)\left( {{x^2} + x - 7} \right) = 0$
Giải phương trình tích này tớ đuợc những nghiệm sau của (1):
     $x = \frac{{5 \pm \sqrt {17} }}{2};x = \frac{{ - 1 \pm \sqrt {29} }}{2}$    
 Lưu ý:

Trong một số trong những truờng thích hợp tớ ko thể sử dụng cách thức này vì thế nhiều Khi việc phân tách bên trên ko được như ý ví dụ điển hình Khi hệ bên trên không tồn tại nghiệm nguyên vẹn.    

3. Công thức nghiệm tổng quát tháo của phương trình bậc 4


Dụng ý của tớ là phân tách nhiều thức ${x^4} + a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ trở thành nhì nhân tử bậc hai
    Dùng ẩn phụ h, tớ biến hóa như sau: 
     $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}h} \right)^2} + b{x^2} + cx + d - \frac{1}{4}{a^2}{x^2} - \frac{1}{4}{h^2} - h{x^2} - \frac{1}{2}ahx$
    $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}h} \right)^2} - \left[ {\left( {h + \frac{1}{4}{a^2} - b} \right){x^2} + \left( {\frac{1}{2}ah - c} \right)x + \left( {\frac{1}{4}{h^2} - d} \right)} \right]$   (2)
Tam thức nhập vệt móc vuông sở hữu dạng: $A{x^2} + Bx + C$
 $A{x^2} + Bx + C$có thể ghi chép bên dưới dạng: $A{x^2} + Bx + C = {\left( {Px + q} \right)^2}$   (3)
Khi và chỉ Khi ${B^2} - 4AC = 0$ hoặc $4AC - {B^2} = 0$
Ta có: $4\left( {h + \frac{1}{4}{a^2} - b} \right)\left( {\frac{1}{4}{h^2} - d} \right) - {\left( {\frac{1}{2}ah - c} \right)^2} = 0$
Đây là phương trình bậc tía so với $h$ nến cần sở hữu tối thiểu một nghiệm thực.
Giả sử nghiệm này là $h = 1$.
(Ta rất có thể sử dụng công thức màn trình diễn nghiệm phương trình bậc tía của Cacđanô (nhà toán học tập người Italia) ${x^3} + p{x^2} + q = 0$ (*) qua quýt những thông số của chính nó. Mọi phương trình bậc tía tổng quát: ${a_0}{y^3} + {a_1}{y^2} + {a_2}y + {a_3} = 0,{a_0} \ne 0$đều rất có thể trả về dạng (*) nhờ phép tắc biến hóa ẩn số $y = x - \frac{{{a_1}}}{{3{a_0}}}$. 
Công thức được ghi chép như sau: $x = \sqrt[3]{{ - \frac{q}{2} + \sqrt {\frac{{{q^2}}}{4} + \frac{{{p^3}}}{{27}}} }} + \sqrt[3]{{ - \frac{q}{2} - \sqrt {\frac{{{q^2}}}{4} + \frac{{{p^3}}}{{27}}} }}$ nhập cơ từng căn thức bậc tía ở vế sau sở hữu tía độ quý hiếm, tuy nhiên cần lựa chọn những cặp độ quý hiếm sở hữu tích vị $ - \frac{p}{3}$để cùng theo với nhau)
Thế thì (2) đuợc ghi chép bên dưới dạng: $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}t} \right)^2} - {\left( {px + q} \right)^2}$   (4)
Vậy:
$f\left( x \right) = \left( {{x^2} + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}t + px + q} \right)\left( {{x^2} + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}t - px + q} \right) = 0$
Từ đó: ${x^2} + \left( {\frac{1}{2}a + p} \right)x + \frac{1}{2}t + q = 0$
hoặc ${x^2} + \left( {\frac{1}{2}a - p} \right)x + \frac{1}{2}t - q = 0$
Giải nhì phương trình bậc nhì này tớ đuợc hội tụ nghiệm của (1):
${x_{1,2}} =  - \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{2}a + p} \right) \pm \sqrt {{{\left( {\frac{1}{2}a + p} \right)}^2} - 4q - 2t} $
Và ${x_{3,4}} =  - \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{2}a - p} \right) \pm \sqrt {{{\left( {\frac{1}{2}a - p} \right)}^2} + 4q - 2t} $    

Ví dụ 6. 
Giải phương trình: ${x^4} - {x^3} - 7{x^2} + x + 6 = 0$
Giải:
Dựa nhập công thức (3) tớ xác lập đuợc $h$:
      $4\left( {h + \frac{{29}}{4}} \right)\left( {\frac{1}{4}{h^2} - 6} \right) - {\left( { - \frac{1}{2}h - 1} \right)^2} = 0$
tức ${h^3} + 7{h^2} - 25h - 175 = 0$
Ta dò la đuợc một nghiệm thực $h$ của phương trình này là $h = 5$
Dựa nhập (3) và với $h = t = 5,a =  - 1,,b =  - 7,c = 1,d = 6$ thì tính đuợc $p = \frac{7}{2},q = \frac{{ - 1}}{2}$
Phương trình đang được mang đến tiếp tục đuợc biểu đạt bám theo (4) là:
$\begin{array}
  {\left( {{x^2} - \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}} \right)^2} - {\left( {\frac{7}{2}x - \frac{1}{2}} \right)^2} = 0  \\
   \Leftrightarrow \left( {{x^2} - \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} + \frac{7}{2}x - \frac{1}{2}} \right)\left( {{x^2} - \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} - \frac{7}{2}x + \frac{1}{2}} \right) = 0  \\ 
\end{array} $
Thì đựơc tập luyện nghiệm của phương trình đang được mang đến là: $\left\{ { - 1; - 2;3;1} \right\}$

4. Phương pháp đồ gia dụng thị.


Phương pháp:

Để giải phương trình bậc bốn
                  ${x^4} + a{x^3} + b{x^2} + cx + d = 0$       (1)
bằng đồ gia dụng thị, tớ hãy bịa ${x^2} = nó - mx$
Phương trình (1) trở thành: ${y^2} - 2mxy + {m^2}{x^2} + axy - ax{m^2} + b{x^2} + cx + d = 0$
Để khử đuợc những số hạng sở hữu $xy$ nhập phương trình này thì cần có:
$ - 2m + a = 0$ và $m = \frac{a}{2}$
Vậy nếu như đặt
${x^2} = nó - mx$ và $m = \frac{a}{2}$ tức ${x^2} = nó - \frac{a}{2}x$
Thì (1) trở thành: ${y^2} + \frac{{{a^2}}}{4}{x^2} - \frac{{{a^2}}}{2}{x^2} + b{x^2} + cx + d = 0$    (2)
Thay ${x^2}$ vị $y - \frac{a}{2}x$ và biến hóa thì (2) trở thành    
              ${x^2} + {y^2} + \left( {\frac{a}{2} + \frac{{{a^3}}}{8} - \frac{{ab}}{2} + c} \right)x + \left( {b - \frac{{{a^2}}}{4} - 1} \right)y + d = 0$
Vậy phương trình (1) tương đuơng với hệ phương trình
     $\left\{ \begin{array}
  nó = {x^4} + \frac{a}{2}x,(3)  \\
  {x^2} + {y^2} + \left( {\frac{a}{2} + \frac{{{a^3}}}{8} - \frac{{ab}}{2} + c} \right)x + \left( {b - \frac{{{a^2}}}{4} - 1} \right)y + d = 0,(4)  \\ 
\end{array}  \right.$              
Do cơ hoành chừng những kí thác điểm của parabol, đồ gia dụng thị (3) và của đuờng tròn xoe, đồ gia dụng thị của (4), là nghiệm của phương trình (1) đang được cho
Nếu tớ bịa $my = {x^2} + \frac{a}{2}x(m \ne 0)$ thì lúc ấy nghiệm của phương trình (1) lại là hoành chừng những kí thác điểm của nhì parabol
                  $y = \frac{1}{m}{x^2} + \frac{a}{{2m}}x$
Và $x = \frac{{{m^2}{y^2}}}{{\frac{{ab}}{2} - \frac{{{a^3}}}{8} - c}} + \frac{{m\left( {b - \frac{{{a^2}}}{4}} \right)y}}{{\frac{{ab}}{2} - \frac{{{a^3}}}{3} - c}} + d$

BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bây giờ, tớ hãy áp dụng những cách thức bên trên nhằm giải những phương trình bậc tứ sau:
$\begin{array}
  1){x^4} + 4{x^3} + 3{x^2} + 2x - 1 = 0,  \\
  2){x^4} + 2{x^3} + 5{x^2} + 4x - 12 = 0,  \\
  3)6{x^4} + 5{x^3} - 38{x^2} + 5x + 6 = 0,  \\
  4){x^4} + 5{x^3} - 12{x^2} + 5x + 1 = 0,  \\
  5){x^4} + 2{x^3} - 2{x^2} + 6x - 15 = 0.  \\ 
\end{array} $


#2

Đã gửi 24-10-2014 - 22:13

dance

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 90 Bài viết

Phân tích hộ bản thân câu này, đang được túng thiếu :3

$y^6 - 2y^5 -y^4-2y^3+5y^2-4y+4=0$


Chao moi nguoi ! :)

#3

Đã gửi 01-07-2015 - 17:12

Xem thêm: khu vực đông nam á có bao nhiêu quốc gia

Vito Khang Scaletta

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 210 Bài viết

em ko hiểu ngầm cái chỗ này mang đến lắm  :wacko: anh có thể giải thích tại sao lại có cái tổng quát này được ko ak?

Một nhiều thức bậc 4 rất có thể phân tách trở thành nhân tử là 2 nhiều thức bậc 2 ý các bạn :)


$\sqrt{MF}$

>! Vietnamese Mathematical Forum !<

#4

Đã gửi 01-07-2015 - 21:25

Dinh Xuan Hung

  Thành viên nổi trội 2015

 • Thành viên nổi trội 2016
 • 1396 Bài viết

BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bây giờ, tớ hãy áp dụng những cách thức bên trên nhằm giải những phương trình bậc tứ sau:
$\begin{array}
  1){x^4} + 4{x^3} + 3{x^2} + 2x - 1 = 0,  \\
  2){x^4} + 2{x^3} + 5{x^2} + 4x - 12 = 0,  \\
  3)6{x^4} + 5{x^3} - 38{x^2} + 5x + 6 = 0,  \\
  4){x^4} + 5{x^3} - 12{x^2} + 5x + 1 = 0,  \\
  5){x^4} + 2{x^3} - 2{x^2} + 6x - 15 = 0.  \\ 
\end{array} $

1)$(x^2+3x-1)(x^2+x+1)=0$

2)$(x-1)(x+2)(x^2+x+6)=0$

3)$(x-2)(2x-1)(x+3)(3x+1)=0$

4)PT đối xứng

5)Có nhân tử là $x^2+2x-5$


#5

Đã gửi 04-07-2015 - 16:53

kunkon2901

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 176 Bài viết

thế còn nhiều thức bậc 3 thì sao ak ?

đa thức bậc tía thường thì là $ax^3+bx^2+cx+d=a(x+e)(x^2+gx+h)$

Xem thêm: xác định biện pháp tu từ