giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 58,276

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pha tối là trộn cố định và thắt chặt CO2 muốn tạo đi ra C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 quy trình bao gồm quy trình C4 (là quy trình cố định và thắt chặt tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là quy trình cố định và thắt chặt CO2 để tạo nên C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy quy trình quang quẻ phù hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang quẻ phù hợp thực sự tạo ra C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt chừng tác động cho tới quang quẻ phù hợp đa phần thông qua?

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim vô quang quẻ hợp

C. Sự hít vào độ sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở nên xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở nên những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết đi ra kể từ ống chi hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh vô mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận quyết định này sau đó là ko đích thị về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua chuyện lá?

A. Là động lực đầu bên trên canh ty mút hút nước và muối bột khoáng

B. Giúp khí ko há, CO2 khuếch giã vô vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: 5dm bằng bao nhiêu cm

C. Giúp hạ nhiệt chừng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của dòng sản phẩm mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài ra hơn của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, túng bấn dinh thự dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp chuyên môn nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều nhân tố vi lượng mang đến cây

B. Bón nhiều phân bón canh ty cỗ lá vạc triển

C. Bón phân, tưới nước phù hợp, tiến hành chuyên môn che chở phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kinh nghiệm che chở phù hợp so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm này sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc chừng ngày tiết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối ngày tiết cho tới những cơ sở thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp đích thị là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: đột biến nhiễm sắc thể

D. 1, 2 và 3