gen đa hiệu là gì

Câu hỏi:

10/03/2020 33,697

Bạn đang xem: gen đa hiệu là gì

A. Gen đưa đến nhiều loại mARN.

B. Gen điều khiển và tinh chỉnh sự hoạt động và sinh hoạt của những gen không giống.

C. Gen đưa đến thành phầm với hiệu suất cao vô cùng cao.

D. Gen nhưng mà thành phầm của chính nó tác động cho tới nhiều tính trạng không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Gen nhiều hiệu là gen nhưng mà thành phầm của chính nó tác động cho tới nhiều tính trạng không giống nhau.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà đa phần là histon đang được tạo ra cấu hình quánh hiệu, cấu hình này không thể phân phát hiện tại ở tế bào

A. con ruồi giấm.

B. vi trùng.

C. tảo lục.

D. sinh vật nhân thực.

Câu 2:

Quần thể tự động thụ phấn với bộ phận loại gen là 0,3BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần từng nào mới tự động thụ phấn thì tỷ trọng đồng hợp ý cướp 0,95?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Hiện tượng tương tác gen thực tế là do:

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

A. Các gen tương tác thẳng cùng nhau.

B. Các thành phầm của những gen tác dụng hỗ tương cùng nhau.

C. Các gen tương tác thẳng với môi trường xung quanh.

D. Các tính trạng tương tác thẳng cùng nhau.

Câu 4:

Một quần thể thực vật uỷ thác phấn, xét một gen với nhì alen, alen A quy lăm le thân thiện cao trội trọn vẹn đối với alen a quy lăm le thân thiện thấp. Một quần thể lúc đầu (P) với loại hình thân thiện thấp cướp tỉ lệ thành phần 20%. Sau một mới ngẫu phối, ko Chịu tác dụng của những yếu tố tiến thủ hóa, loại hình thân thiện cao cướp tỉ lệ thành phần 84%. Theo lí thuyết, nhập tổng số thân thiện cao ở P.., số lượng kilomet với loại gen dị hợp ý tử cướp tỉ lệ

A. 50%.

B. 3/5.

C. 2/3.

D. 1/3.

Câu 5:

Thể đột đổi thay là những thành viên mang

A. gen đột đổi thay đang được biểu lộ rời khỏi loại hình đột biến

B. đột đổi thay gen.

C. gen đột đổi thay đang được biểu lộ rời khỏi loại hình thông thường.

D. nhiễm sắc thể.

Câu 6:

Người bị dịch nào là tại đây với số NST không giống những dịch còn lại?

A. Bệnh Claifentơ.

B. Bệnh Đao.

C. Bệnh Siêu phái đẹp.

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

D. Bệnh Tơcnơ.