fe+h2so4 đặc nóng

Phản ứng Fe + H2SO4 đặc, nóng (hay Fe ứng dụng với H2SO4 đặc, nóng) sinh rời khỏi SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa - khử thông thường bắt gặp trong số đề đua. Dưới đấy là phản xạ hoá học tập và đã được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập dượt sở hữu tương quan về Fe và H2SO4 sở hữu lời nói giải, chào chúng ta đón phát âm.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe+h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Fe ứng dụng H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân bởi vì phản xạ oxi hoá khử (theo cách thức thăng bởi vì electron)

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ cơ xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

                                 Fe0 + H2S+6O4 Fe+32SO43+ S+4O2 + H2O       

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: H2SO4.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0  Fe+3 + 3e

- Quá trình khử: +6+ 2e  S+4

Bước 3: Tìm thông số tương thích cho tới hóa học khử và hóa học oxi hoá

2×3×Fe0  Fe+3 + 3eS+6  +  2e      S+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những yếu tố ở nhì vế.

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

3. Điều khiếu nại phản xạ

Fe ứng dụng với H2SO4 đặc Khi đun lạnh lẽo.

4.Cách tổ chức phản ứng

- Nhỏ kể từ từ H2SO4 đặc vô ống thử sở hữu chứa chấp sẵn 1 đinh Fe nhỏ.

- Đun lạnh lẽo ống thử bên trên ngọn lửa đèn vấp.

5. Hiện tượng hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần vô hỗn hợp và sinh rời khỏi khí ko color, mùi hương hắc là lưu hoàng đioxit (SO2).

6. Tính hóa chất của Fe

Fe là hóa học khử tầm. Trong những phản xạ, Fe rất có thể nhượng bộ 2 hoặc 3e:

Fe → Fe3+ + 3e; Fe → Fe2+ + 2e

Fe + H2SO4 (đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O | Fe + H2SO4 rời khỏi SO2

Quảng cáo

6.1. Tác dụng với những phi kim

Ở sức nóng chừng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số oxi hoá +2 hoặc +3. Sắt ứng dụng với đa số những phi kim Khi đun nóng:

- Với halogen → muối Fe (III) halogenua (trừ iot tạo ra muối hạt Fe II):

2Fe + 3X2 t0 2FeX3 

Ví dụ:

2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3;

Fe + I2 t0 FeI2

- Với O­2:

3Fe + 2O2 t0 Fe3O

Thực tế Khi giải những bài xích tập dượt thông thường bắt gặp tình huống dẫn đến láo ăn ý bao gồm Fe và những oxit Fe.

- Với S:

Fe + S t0 FeS

6.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

a. Với H+ (HCl, H2SO4 loãng... ) → muối Fe (II) + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2;

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Quảng cáo

B. Tác dụng với những axit sở hữu tính lão hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đậm đặc)

- Fe thụ động với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội → có thể sử dụng thùng Fe chuyển vận axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

- Với hỗn hợp HNO3 loãng: tạo ra muối hạt Fe (III) + NO + H2O

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3 đậm đặc, nóng: tạo ra muối hạt muối Fe (III) + NO2 + H2O

 Fe + 6HNO3 t0 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

- Với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, nóng: tạo ra muối hạt Fe (III) + SO2 + H2O

 2Fe + 6H2SO4 t0 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(**) Chú ý: thành phầm sinh rời khỏi vô phản xạ của Fe với HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc là muối hạt Fe (III), tuy nhiên nếu như sau phản xạ sở hữu Fe dư hoặc sở hữu Cu thì nối tiếp xẩy ra phản ứng:

 2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ hoặc 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

6.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

- Fe rất có thể khử được ion những sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô mặt hàng năng lượng điện hóa thoát khỏi muối → muối Fe (II) + sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

- Fe nhập cuộc phản xạ với muối hạt Fe3+ → muối Fe (II): 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Chú ý: Với muối hạt Ag+, Fe rất có thể nhập cuộc phản xạ muốn tạo trở thành muối hạt Fe3+:

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

 Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

6.4. Tác dụng với nước

Fe ko ứng dụng với nước ở sức nóng chừng thông thường, ở sức nóng chừng cao, Fe phản xạ mạnh với khá nước:

 3Fe + 4H2O < 5700C Fe3O4 + 4H2 

 Fe + H2O > 5700C FeO + H2

7. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

7.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng sở hữu rất đầy đủ đặc điểm của một axit mạnh.

-  Làm thay đổi color quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với tương đối nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo ra trở thành muối hạt sunfat và hóa giải khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm nhận được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

-  Tác dụng với bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

-  Tác dụng với oxit bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một vài muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

7.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều ăn ý hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric đặc lắc nước kết tinh ma của tương đối nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc lắc những yếu tố H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều ăn ý hóa học.

Ví dụ:

Khi cho tới axit H2SO4 đặc vô lối, lối tiếp tục hóa trở thành phàn nàn.

C12H22O11 H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau cơ một trong những phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của huyết, hùn vận gửi oxi cho tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền rộng lớn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa.

(5) Trong đương nhiên Fe tồn bên trên ở dạng ăn ý hóa học, trong số quặng sắt

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của huyết, hùn vận gửi oxi cho tới những tế bào → đúng

(2) sai, Fe2+ trong không gian dễ dẫn đến lão hóa trở thành Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội → chính.

(4) Quặng manhetit (Fe3O4) là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa → chính.

(5) Trong đương nhiên Fe tồn bên trên ở dạng ăn ý hóa học, trong số quặng Fe → chính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+ → chính.

Câu 2. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành ăn ý hóa học Fe (II)?

A. Cl2.

B. dung dịch HNO3 loãng.

C. dung dịch AgNO3 dư.

D. dung dịch HCl đặc.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Phương trình phản xạ minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam láo ăn ý Al và Mg vô hỗn hợp H2SO4 dư, nhận được 4,48 lít khí H2 và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 17,7.                        

B. 18,1.                        

C. 11,6.                        

D. 23,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Sơ đồ dùng phản ứng: láo ăn ý AlMg + H­2SO4 Muối Al2(SO4)3MgSO4 + H2­.

nH2SO4=nH2 = 0,2 (mol) nSO42=nH2SO4 = 0,2 (mol).

m = mmuối = m(Al, Mg)mSO42 = 3,9 + 0,2×96 = 23,1 (gam).

Câu 4: Nung ăn ý hóa học X vô không gian cho tới lượng ko thay đổi, nhận được Fe2O3 và H2O. Cho X vô hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh lẽo, sở hữu khí bay rời khỏi. Hợp hóa học X là

A. Fe(OH)3.                  

B. Fe(OH)2.                  

C. FeO.                        

D. Fe(NO3)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Cho X vô hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh lẽo, sở hữu khí bay rời khỏi.

X là hiđroxit sắt(II): Fe(OH)2.

Phương trình hóa học:

4Fe(OH)2 + O2 to 2Fe2O3 + 4H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 to Fe(NO3)3 + NO2­ + 3H2O

Câu 5. Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh rời khỏi khí NO?

A. FeO.                        

B. Fe2O3.                      

C. Fe(OH)3.                  

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Để ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh rời khỏi khí NO thì ăn ý hóa học Fe nên sở hữu số lão hóa của Fe ≠ +3.

FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh rời khỏi khí NO.

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO­ + 5H2O

Câu 6: Kim loại ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo ra nằm trong loại muối hạt là

A. Fe.                           

B. Cu.                           

C. Ag.                          

D. Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Kim loại Mg ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo ra nằm trong loại muối hạt.

Mg + Cl2 to MgCl2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2­

Loại A vì: Kim loại Fe ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl nhận được nhì muối hạt không giống nhau.

2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3

Fe + 2HCl FeCl2 + H2­

Loại B vì: Cu ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Loại C vì: Ag ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Câu 7: Cho m gam bột Fe ứng dụng trọn vẹn với cùng một lượng dư hỗn hợp CuSO4 nhận được 9,6 gam Cu. Giá trị m là

A. 8,4.                          

B. 9,75.                        

C. 3,25.                        

D. 13,0.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu.

nFe = nCu = 0,15 (mol).

m = mFe = 0,15×56 = 8,4 (gam).

Câu 8: Cho luồng khí H2 dư qua chuyện láo ăn ý những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung lạnh lẽo ở to cao. Sau phản xạ láo ăn ý hóa học rắn sót lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.     

B. Cu, Fe, ZnO, MgO.   

C. Cu, FeO, ZnO, MgO.                                 

D. Cu, Fe, Zn, Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Sơ đồ dùng phản ứng: Oxit CuOFe2O3ZnOMgO + H2  Rắn CuFeZnMgO + CO2.

Hỗn ăn ý hóa học rắn sau phản xạ gồm: Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 9: Cho 41 gam láo ăn ý bột bao gồm Zn và Fe vô 500 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X và 43,2 gam láo kim loại tổng hợp loại. Phần trăm lượng của Fe vô láo ăn ý lúc đầu là

A. 56,37%.                   

B. 37,58%.                   

C. 68,29%.                   

D. 43,62%.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: học 10.vn lớp 3

Đáp án chính là: C

nCuSO4 = 0,5 (mol).

Tính khử: Zn > Fe Thứ tự động sắt kẽm kim loại phản xạ với hỗn hợp CuSO4: Zn, Fe.

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng sau phản xạ Fe sở hữu nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp CuSO4.

Nếu CuSO4 phản xạ trọn vẹn thì: mCu = 0,5×64 = 32 < 43,2 ® Kim loại Fe còn dư sau phản xạ.

mFe (dư) = 43,2 – 32 = 11,2 (gam).

Phương trình hóa học:

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

 x         x                             x        (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

y           y                           y           (mol)

Gọi nZn = x (mol); nFe(pư) = hắn (mol)

mKL tăng = 64×(x + y) – (65x + 56y) = 43,2 – 41 = 2,2

8y = 2,2 + x (*)

Ta có: 65x + 56y + 11,2 = 41 (**)

Từ (*) và (**), suy ra: x =  0,2; hắn = 0,3.

%mFe = 0,3×56+11,241×100%68,29%.

Câu 10: Hòa tan trọn vẹn 6,44 gam láo ăn ý X bao gồm Fe, Mg và Zn bởi vì một lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được một,344 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 8,98.                        

B. 9,52.                        

C. 7,25.                        

D. 12,2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Sơ đồ dùng phản ứng: X + H2SO4 Muối + H2­.

nH2 = 0,06 (mol) = nH2SO4 nSO42 = 0,06 (mol).

mmuối = mXmSO42 = 6,44 + 0,06×96 = 12,2 (gam).

Câu 11. Cho 100 ml hỗn hợp FeCl2 1M ứng dụng với 200 ml hỗn hợp AgNO3 4M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,4.                        

B. 30,18.                      

C. 12,96.                      

D. 39,5.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

nFeCl2 = 0,1 (mol) nFe2+ = 0,1 (mol); nCl = 0,2 (mol).

nAgNO3 = 0,8 (mol) nAg+ = nNO3 = 0,8 (mol).

Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag¯ (tính theo nFe2+)

0,1      0,1                   0,1          (mol)

nAg+(dư) = 0,8 – 0,1 = 0,7 (mol).

Ag+ + Cl- AgCl¯ (tính theo đuổi nCl)

0,2     0,2        0,2        (mol)

m¯ = mAg + mAgCl = 0,1×108 + 0,2×143,5 = 39,5 (gam).

Câu 12: Hoà tan a gam láo ăn ý bột Fe, Al bởi vì hỗn hợp HCl nhận được 17,92 lít khí H2. Cùng lượng láo ăn ý bên trên hoà tan vô hỗn hợp NaOH dư nhận được 13,44 lít khí H2. Giá trị của a là

A. 7,8.                          

B. 11,7.                        

C. 22,0.                        

D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Tác dụng với hỗn hợp HCl: nH2 = 0,8 (mol).

Bảo toàn e: 2nFe + 3nAl = 2nH2 2nFe + 3nAl = 1,6 (1).

Tác dụng với hỗn hợp NaOH: nH2 = 0,6 (mol).

Bảo toàn e: 3nAl = 2nH2 nAl = 0,4 (mol)

Thay vô (1), suy ra: nFe = 0,2 (mol).

a = mFe + mAl = 0,2×56 + 0,4×27 = 22 (gam).

Câu 13: Cho láo ăn ý bột Al, Fe vô hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo ăn ý rắn bao gồm phụ vương sắt kẽm kim loại là

A. Fe, Cu, Ag.             

B. Al, Cu, Ag.             

C. Al, Fe, Cu.              

D. Al, Fe, Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

AlFe+Cu(NO3)2AgNO3AgCuFe  du

Câu 14: Đốt lạnh lẽo một láo ăn ý bao gồm Al và  Fe2O3 (trong ĐK không tồn tại ko khí) cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo ăn ý rắn X. Cho X ứng dụng vừa phải đầy đủ hỗn hợp NaOH sở hữu sinh rời khỏi H2 (đktc). Vậy X gồm

A. Al, Fe, Al2O3.          

B. Fe2O3, Fe, Al2O3.     

C. Al, Fe, Fe2O3.          

D. Fe, Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Vì X ứng dụng với hỗn hợp NaOH sinh rời khỏi H2 → X chứa chấp Al dư

→ X bao gồm Al, Fe, Al2O3

Câu 15: Kim loại nào là tại đây không tan vô hỗn hợp FeCl3?

A. Fe .                         

B. Mg.                        

C. Ni .

D. Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Cặp lão hóa - khử Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp lão hóa - khử Ag+/Ag vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

→ Theo quy tắc α thì Ag ko ứng dụng với hỗn hợp FeCl3 

Câu 16: Hòa tan một lượng FexOy bởi vì H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. hiểu X vừa phải sở hữu kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe cơ là

A. FeO.                         

B. Fe2O3.                       

C. Fe3O4.              

D. A hoặc B.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Dung dịch X vừa phải làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu

→ Trong hỗn hợp X sở hữu Fe2+ và Fe3+.

→ Oxit Fe là Fe3O4.

Phương trình phản ứng:

5Fe2+ + MnO4- + 8H+  5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml                     

B. 125 ml                       

C. 62,5 ml                     

D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl FeCl2, FeCl3 +NaOH,t°C Fe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi láo ăn ý lúc đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→  nO = 2,80,0375.5616 = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tố O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tố H:  nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 18: Cho láo ăn ý bao gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vô hỗn hợp HNO3 nhận được hỗn hợp A, V lít khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) và còn dư 1,6g sắt kẽm kim loại. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng muối hạt nhận được Khi cô cạn hỗn hợp A và độ quý hiếm của V là

A. 10,6g và 2,24 lít.                                    

B. 14,58g và 3,36 lít.

C.  16.80g và 4,48 lít.                                 

D. 13,7g và 3,36 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Dư 1,6g sắt kẽm kim loại → mCu dư = 1,6g; hỗn hợp A gồm: Fe(NO3)2; Cu(NO3)2
→ nCu phản xạ = 3,2 – 1,6 = 1,6 gam

nCu(NO3)2 = nCu phản xạ 1,664 = 0,025 mol

→ mCu(NO3)2 = 0,025.188 = 4,7 gam

nFe(NO3)2=nFe=2,856 = 0,05 mol

→ mFe(NO3)2 = 0,05.180 = 9 gam

→ m muối = 4,7 + 9 = 13,7 gam

Bảo toàn electron

→ nNO2 = 2nFe + 2nCu phản ứng = 2. 0,05 + 2. 0,025 = 0,15 mol

→ VNO2=0,15.22,4=3,36(l)

Câu 19: Dung dịch A bao gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp, khuấy đều cho tới Khi phản xạ kết giục nhận được hóa học rắn X bao gồm nhì sắt kẽm kim loại sở hữu lượng 0,8m gam. Giả sử thành phầm khử HNO3 độc nhất chỉ mất NO. Giá trị của m bằng:

A. 20 gam.                     

B. 30 gam.                     

C. 40 gam.                     

D. 60 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Sau phản xạ nhận được láo ăn ý bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe, Cu → H+ và NO3-, Cu2+ không còn.

Dung dịch chỉ chứa chấp FeCl2: 0,2 mol (bảo toàn Cl- = 0,4 mol), Cu: 0,05 mol
→ m Fe pư = 0,2 .56 = 11,2 gam
→ 0,8m gam sắt kẽm kim loại bao gồm mFe dư = m - 11,2 gam và mCu = 0,05.64 = 3,2 gam
→ 0,8m = 3,2 + m - 0,2.56 → m = 40 gam.

Câu 20: Để khử trọn vẹn 17,6 gam láo ăn ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 nên dùng vừa phải đầy đủ 2,24 lít H2 (đo ở đktc). Khối lượng Fe nhận được là

A. 15 gam.            

B. 17 gam.            

C. 16 gam.            

D. 18 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

nH2 = nO vô oxit = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

mFe = m hỗn ăn ý - mO

→ mFe = 17,6 – 0,1.16

→ mFe = 16 gam

Câu 21: Cách nào là tại đây rất có thể dùng để làm pha chế FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.                 

B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2                              

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Khử Fe2O3 bởi vì CO vô lò cao ở sức nóng chừng khoảng tầm 500 - 600oC nhận được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2.

Câu 22: Dung dịch loãng chứa chấp láo ăn ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl sở hữu kỹ năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là

A. 0,28 gam.                           

B. 1,68 gam.                  

C. 4,trăng tròn gam.                  

D. 3,64 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối hạt Fe (II).

NO3 hết, phản xạ tính theo NO3

3Fe + 8H++ 2NO3 3Fe2++ 2NO + 4H2O0,045 0,12     0,03      mol

Fe +       2Fe3+ 3Fe2+0,005  0,01                mol

Fe           + 2H+ Fe2++ H20,015  0,15  4.0,03     mol

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

→ mFe = 0,065.56 = 3,64 gam.

Câu 23: Có thể pha chế Fe(OH)3 bởi vì cách:

A. Cho Fe2O3 ứng dụng với H2O .

B. Cho Fe2O3 ứng dụng với NaOH vừa phải đầy đủ.

C. Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng axit mạnh.    

D. Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng hỗn hợp NaOH dư.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Có thể pha chế Fe(OH)3 bằng phương pháp Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng hỗn hợp NaOH dư

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Câu 24: Để khử ion Fe3+ vô hỗn hợp trở thành ion Fe2+ rất có thể sử dụng một lượng dư

A. kim loại Mg.           

B. kim loại Cu.                 

C. kim loại Ba.            

D. kim loại Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

A. Không sử dụng Mg vì thế dư Mg tiếp tục nhận được sắt kẽm kim loại sắt

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

B. Dùng lượng dư Cu

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

C. Không sử dụng Ba vì thế Ba phản xạ với nước vô hỗn hợp tạo ra hiđroxit kết tủa với Fe3+

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

3OH- + Fe3+ → Fe(OH)3

D. Ag ko khử được Fe3+

Câu 25: Hòa tan không còn 4 gam láo ăn ý A bao gồm Fe và 1 oxit Fe vô hỗn hợp axit HCl (dư) nhận được hỗn hợp X. Sục khí Cl2 cho tới dư vô X nhận được hỗn hợp Y chứa chấp 9,75 gam muối hạt tan. Nếu cho tới 4 gam A ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thì nhận được V lít NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Tính V?

A. 0,896               

B. 0,726     

C. 0,747     

D. 1,120

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

nFeCl3 = 9,75 : 162,5 = 0,06 mol

Quy thay đổi láo ăn ý A về (Fe và O)

 nFe = nFeCl3 = 0,06 mol → nO = 40,06.5616 = 0,04 mol

Nếu cho tới A ứng dụng với hỗn hợp HNO3. chỉ toàn electron tao có:

3nFe  = 3nNO + 2nO

→ 3.0,06 = 3.nNO + 2.0,04

→ nNO = 0,033 → VNO = 0,747 lít.

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai thế nào

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp