dùng nam châm thử ta có thể biết được

Câu hỏi:

15/04/2020 65,337

A. Độ mạnh yếu đuối của kể từ ngôi trường điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Bạn đang xem: dùng nam châm thử ta có thể biết được

B. Dạng lối mức độ kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Độ rộng lớn và vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

D. Hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là sau đây nói tới tạp đôno và tạp axepto vô cung cấp dẫn là không đúng?

A. Tạp đôno là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ êlectron dẫn.

B. Tạp axepto là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ lỗ rỗng.

C. Trong cung cấp dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp axepto. Trong cung cấp dẫn loại p, tỷ lệ lỗ rỗng dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp đôno

D. Trong cung cấp dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp đôno. Trong cung cấp dẫn loại p, tỷ lệ lỗ rỗng tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp axepto.

Câu 2:

Trên mặt mũi nước sở hữu nhì mối cung cấp phối kết hợp A, B xa nhau 10,5 centimet, giao động ngược trộn với bước sóng trừng trị rời khỏi là 1 trong những,4 centimet. M là vấn đề bên trên mặt mũi nước phía trên đường thẳng liền mạch By vuông góc với AB bên trên B và cơ hội A một khoảng chừng 11,375 centimet. Điểm giao động với biên phỏng rất rất đái bên trên khoảng chừng MB xa vời M nhất cơ hội M một khoảng chừng bằng

A. 2,875 cm

B. 3,65 cm

C. 0,725 cm

D. 1,5 cm

Câu 3:

Hai con cái rung lắc đơn y sì nhau, sợi chão miếng lâu năm bởi vì sắt kẽm kim loại, vật nặng nề sở hữu lượng riêng rẽ D. Con rung lắc loại nhất giao động nhỏ vào phía trong bình chân ko thì chu kì giao động là T0, con cái rung lắc loại nhì giao động vào phía trong bình có một hóa học khí sở hữu lượng riêng rẽ rất rất nhỏ p=εD. Hai con cái rung lắc đơn chính thức giao động nằm trong 1 thời điểm t = 0, cho tới thời gian t0 thì con cái rung lắc loại nhất triển khai được rộng lớn con cái rung lắc loại nhì chính 1 giao động. Chọn phương án đúng

A. εt0=4T0

Xem thêm: soạn văn từ tượng hình từ tượng thanh

B. 2εt0=T0

C. εt0=T0

D. εt0=2T0

Câu 4:

Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện trường

A. Có những lối mức độ xung quanh những lối chạm màn hình kể từ.

B. Có những lối mức độ ko kín.

C. Của những năng lượng điện đứng yên ổn.

D. Giữa nhì phiên bản tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện ko thay đổi.

Câu 5:

Một sợi dây tương đối dài 40 centimet đang xuất hiện sóng giới hạn, ngoài nhì đầu thắt chặt và cố định, còn tồn tại 3 điểm không giống đứng yên ổn, tần số sóng là 25 Hz. Khi sợi chão doãi trực tiếp vận tốc giao động của điểm bụng là 2,25π m/s. Gọi x, nó thứu tự là khoảng cách lớn số 1 và nhỏ nhất thân thích nhì điểm bụng liên tục bên trên chão. Giá trị của x/y gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây?

A. 1,34

B. 1,43

C. 1,17

D. 1,56

Câu 6:

Nước sở hữu sức nóng dung riêng rẽ c = 4,18 kJ/kg.độ, sức nóng hóa khá L = 2260 kJ/kg, lượng riêng rẽ D = 1000 kg/m3. Để thực hiện bốc khá trọn vẹn 1 mm3 nước ở sức nóng phỏng ban sơ 37°C trong vòng thời hạn 1 s bởi vì laze thì laze này cần sở hữu hiệu suất bằng

A. 4,5 W

B. 3,5 W

C. 2,5 W

Xem thêm: văn kiện nào sau đây được hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam đầu năm 1930 thông qua

D. 1,5 W