dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh

Câu hỏi:

09/08/2019 30,550

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh

A. Metylamin.             

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh xao Metylamin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau, hóa học này là amin bậc 2?

A. CH3–CH(CH3)–NH2

B. C6H5NH2

C. H2N-[CH2]6–NH2                                    

D. CH3–NH–CH3

Câu 2:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này là glyxin?

A. CH3–CH(NH2)–COOH                   

B. H2N–CH2-CH2–COOH

C. H2N-CH2-COOH.           

D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

Câu 3:

Chất này tiếp sau đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?

A. CH3COOH.             

B. C6H5NH2.         

Xem thêm: phát biểu nào sai khi nói về pháp luật

C. CH3OH             

D. C2H5NH2.

Câu 4:

Sản phẩm ở đầu cuối của quy trình thủy phân những protein giản dị và đơn giản nhờ hóa học xúc tác tương thích là

A. α-aminoaxit.                

B. β-aminoaxit.         

C. axit cacboxylic.

D. estea.

Câu 5:

Hợp hóa học này tiếp sau đây nằm trong loại amin

A. H2NCH2COOH

B. C2H5NH2 

C. HCOONH4

D. CH3COONH4

Câu 6:

Cho những hỗn hợp sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số hỗn hợp rất có thể thực hiện thay đổi color quỳ tím thanh lịch màu xanh lá cây là

A.4

B.2

C.1

D.3

Xem thêm: thành phần chính của khí thiên nhiên