dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,827

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím đem lịch sự red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím đem đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím đem lịch sự màu xanh da trời.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng vào lúc rằng về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới tính năng của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng với các 

A. ion ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 với nằm trong mật độ mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua quýt sự phân li của H2O) với những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: tác giả tác phẩm người lái đò sông đà

D. H+, NO3-, HNO3, H2O